Illustration af kolleger, der taler sammen, mens anden kollega lytter.

Adfærdsregler i storrumskontoret er helt nødvendige. Illustration: Lilian Brøgger.

1. Typen af arbejde i storrumskontoret

Det er helt afgørende, at der er tænkt over, hvad det er, der skal laves i rummet. Er det koncentrationskrævende, eller kræver det interaktion med hinanden? Blander man det sammen, går det galt.

2. Personlighedstyperne

Som minimum skal folk føle, at de bliver hørt omkring, hvordan de ser sig selv i et storrumskontor. Folk er vidt forskellige, så det kan også være en fordel at lave personlighedstest for at finde ud af, hvem der skal sidde sammen.

3. Adfærd

Mange problemstillinger handler om adfærd. Så få lavet gode leveregler omkring fx telefonsamtaler og lyde fra mailbokse, telefoner osv. Når I nu er vendt tilbage efter covid-19, er det i virkeligheden en god anledning til at spørge kollegerne: ”Er der noget, jeg gør, som irriterer jer?”

4. Muligheden for andre lokaler

Er der mulighed for forskellige rum til forskellige typer opgaver? Gruppelokaler til dem, som skal lave teamarbejde og er afhængige af at tale sammen. Og enkeltkontorer eller et sted, du kan gå hen, hvis du har brug for særlig ro til koncentrationskrævende arbejde.

5. Akustikken

Arbejdstilsynet har krav til efterklangstid og absorptionsareal, som er rummets evne til at absorbere lyd, så der ikke farer uhensigtsmæssige lyde rundt i rummet. Derfor er det en god idé at få det målt og rettet ind og få dæmpet støjen.

6. Rumbelysningen

Loftsbelysningen er ofte sat op, før man har nogen idé om, hvor de enkelte skriveborde skal stå. Det giver tit uhensigtsmæssig belysning i lokalet. Der skal være god belysning i gangområder og arbejdslamper på alle borde, så det, der arbejdes med, er velbelyst.

7. Ventilationen

Er der ventilation? Hvor bliver den placeret? Du kan blive virkelig syg af at sidde i træk. Derudover kan ventilationen larme enormt meget. Derudover har folk vildt forskellige behov i forhold til temperaturen på kontoret. Det skal man kunne tale åbent om.

8. Skærmenes placering

Placering af skærme i forhold til vinduesarealerne er meget vigtige i forhold til din trivsel. Du skal helst sidde med siden til vinduer og derved undgå at have et vindue bag skærmen og/eller bag din ryg. Størrelsen på vinduesarealerne og om der er solfilm på, er også afgørende.

9. Teknisk udstyr

Sørg for at have det rette udstyr - ikke mindst støjreducerende headset. Ikke alene får du selv holdt støjen ude. Det betyder også, at du selv taler lavere i telefonen, fordi du ikke skal overdøve støjen.

10. Hvad har du lært af covid-19?

Alle medarbejdere bør have en 1-1 samtale med deres chef om, hvad de har lært af at arbejde hjemme under corona. Og hvad der bliver rammerne for at vende tilbage.

 

Læs også:

Storrumskontorer giver flere fejl og sygedage

Støj er skidt for samarbejdet storrumskontoret