Det 3-årige forskningsprojekt om distancearbejde og trivsel, som HK Kommunal hen over sommeren søsatte i samarbejde med forskere fra DTU, går nu ind i en ny fase. Helsingør og Holbæk Kommuner har nemlig sagt ja til at indgå i et samarbejde og åbne deres arbejdsplads for forskerne og undersøgelsen. Den region, der også er tiltænkt en rolle i projektet, er endnu ikke fundet.

Holbæk og Helsingør kommuner er på baggrund af deres erfaringer allerede i gang med at gøre sig overvejelser om fleksible og virtuelle arbejdspladser. De to kommuner åbner dørene for forskningsprojektet med henblik på, at forskerne kan indhente yderligere viden om distancearbejde – det såkaldte hybrid-remote arbejde - i en efter-corona-situation.

Fokus på HK’erne

Formålet er, at der udarbejdes et kortlægnings- og analyseværktøj til afklaring af hvilke arbejdsopgaver, der egner sig bedst til at blive udført på kontoret henholdsvis hjemmefra. Til forskel fra andre forskningsbaserede undersøgelser om distancearbejde udmærker samarbejdsprojektet med DTU sig ved, at der sættes markant fokus på netop de kommunale og regionale HK’ernes arbejdsbetingelser.

Et andet afgørende element i projektet er, hvordan kommunale og regionale arbejdspladser sikrer både produktivitet og trivsel, når nogle af medarbejderne arbejder hjemmefra og andre arbejder på arbejdspladsen. I den sammenhæng spiller begrebet Social Kapital en nøglerolle. Trivslen, samarbejdet, tilliden og det gode arbejdsmiljø skal sikres i en situation med distancearbejde.

Frihed og sammenhængskraft

I Helsingør Kommune har HK-fællestillidsrepræsentant, Gitte Kondrup, været med til at planlægge kommunens deltagelse i projektet. Hun ser frem til, at HK’erne gennem projektet får en mere systematisk viden om, hvordan man bedst indretter sig i en situation med mulighed for distancearbejde.

- Det vigtigste for mig er, at vi finder en formel, der kan skabe en fornuftig balance mellem den frihed, distancearbejdet giver mulighed for, og så den sammenhængskraft og de sociale sammenhænge, der også er helt afgørende for en arbejdsplads, siger Gitte Kondrup.

Fællestillidsrepræsentanten håber, at HK’erne rundt omkring løbende kan modtage brugbar viden, så man også lokalt er klædt på til at kunne justere på allerede indgåede aftaler om distancearbejde.

Bæredygtigt distancearbejde

I HK Kommunal lægger formand, Lene Roed, vægt på, at det klare omdrejningspunkt for forskningsprojektet er, hvordan man sikrer, at det virtuelle distancearbejde bliver bæredygtigt for medlemmerne.

- Det er yderst vigtigt, at vores medlemmer ikke oplever sig opdelt i et A- og et B-hold med indførelsen af muligheden for distancearbejde. Vi skal have sikret, at de faglige og sociale sammenhænge, vores medlemmer hidtil har nydt godt af, bliver bevaret og allerhelst udbygget, siger Lene Roed og uddyber:

- Det er for det første helt afgørende, at man sikrer, at HK’erne også under nye arbejdsformer får de bedste faglige betingelser for at kunne udføre de vitale kerneopgaver, der er helt afgørende for at kunne drive et godt velfærdssamfund. Derudover noterer jeg mig med tilfredshed, at arbejdet med social kapital indtager en nøglerolle i forskningsprojektet. Med social kapital får vi et helt nødvendigt blik på arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads.

Artiklen er opdateret 29. september 2021