- Ja, der er stadigvæk tryk på. Vi har sat bemandingen op, så vi kan følge bedre med. Sådan lyder det fra borgerservicechef i Esbjerg Kommune, Jens Erik Mortensen, der til Version2 fortæller, at udrulningen af KY fortsat har store konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø.

Helt konkret har man i Esbjerg tilført to fuldtidsansatte medarbejdere til kontanthjælpsafdelingen. Derudover er der bevilget 34 ekstra arbejdstimer til jobcenteret, så man kan følge med det øgede arbejdspres, KY-systemet stadig påfører sagsbehandlerne i kommunen.

Otte måneder med fejl

Esbjerg er langt fra den eneste kommune, der her otte måneder efter, at de første kommuner tog Kommunernes Ydelsessystem (KY) i brug, fortsat har et markant merforbrug af ressourcer.

Systemet, der skal it-understøtte kontanthjælp og andre ydelser i kommunerne, har lige siden lanceringen i februar i år været plaget af massive fejl og mangler. Medarbejderne har blandt andet oplevet, at lovhenvisningerne i systemets standardbreve er forældede, og at systemet trækker forkerte data.

De kommuner, der som de første stod for skud ved indførelsen af det nye it-system, råbte tidligt vagt i gevær om stressede medarbejdere og stigende arbejdsbyrder. De kommuner anbefalede, at man trak håndbremsen på det nye it-system, der ellers skulle strømline og automatisere.

Tillidsrepræsentant på jobcentret i Randers Kommune, Margit Simonsen, har tidligere fortalt, hvordan gode kolleger sagde op, blev sygemeldt med stress eller blev hjemsendt for at undgå sygemeldinger som resultat af, at man var overgået til KY-systemet.

Bedring i sigte - måske

Esbjergs borgerservicechef fortæller til Version2, at systemet i dag fungerer bedre, men langt fra perfekt. Der stadig et betragteligt arbejdspres på sagsbehandlere, der skal behandle ansøgninger om udbetalinger af ydelser.

Og der er ifølge Jens Erik Mortensen ikke nogen tidshorisont på, hvornår it-systemet er i en sådan forfatning, at man ikke længere vil have behov for at bruge ekstra ressourcer i kontanthjælpsudbetalingen og på jobcenteret.

Sjette og syvende bølge af udrulningen forventes at finde sted i henholdsvis oktober og november.

Artiklen er opdateret 12. oktober 2021