De fem kandidater

De 2 af kandidaterne til næsformandsposten i HK, Heidi Juhl Pedersen og Pernille Lange, har begge baggrund i staten.

Måske har den kommende næstformand i HK statslig baggrund. Det vil vise sig, når de delegerede på HK's kongres skal vælge nyt formandskab på lørdag den 30. oktober. 2 af de 3 kandidater til næstformandsposten er nemlig medlemmer af HK Stat.

Den ene er 44-årige Heidi Juhl Pedersen, som siden 2018 har været formand for HK Stat Sjælland. Hun er udlært som kontorassistent hos Slagelse Politi i 1997 og blev valgt til tillidsrepræsentant i 2002. I perioden 2008-2018 var hun Landsklubformand for HK Politiet.

Heidi Juhl Pedersen vil blandt andet arbejde for at styrke HK'ernes muligheder på fremtidens jobmarked.

'HK’ernes fagligheder er vidt forskellige, men fælles er det desværre, at HK’ernes arbejdsmarked er under pres. Det er vores opgave at skærme medlemmerne for noget af det pres, bl.a. ved at tale deres fag og faglighed op. Og vi skal bygge videre på vores gode arbejde med at give medlemmerne mulighed for uddannelse og kompetenceudvikling, så HK’erne står stærkt, når nye jobs opstår', lyder det i hendes valgfolder.

Se Heidi Juhl Pedersens valgfolder

Den anden kandidat med statslig baggrund er 58-årige Pernille Lange. Hun har siden 2016 været næstformand for HK Stat Hovedstaden og har siden 2007 været ansat i Erhvervsstyrelsen. Her blev hun valgt som tillidsrepræsentant i 2016. Før Pernille Lange blev statsansat, har hun arbejdet 26 år på det private område.

En af Pernille Langes mærkesager er det tværfaglige samarbejde i HK.

'Jeg vil bruge min indsigt i de forskellige sektorer til selv proaktivt at søge efter fællesnævnere, der konkretiserer og eksemplificerer de politiske, uddannelsesmæssige og arbejdsmiljømæssige dagsordner. De konkrete fortællinger kan bidrage til at tydeliggøre hvilke sektorer, der med fordel kan sætte sig sammen og få synergier til at blomstre. Dette kan medvirke til at styrke fællesskabet på tværs af fagligheder', skriver hun i sin valgfolder.

Se Pernille Langes valgfolder

Den 3. kandidat til næstformandsposten er 54-årige Jesper Thorup, som har sin baggrund inden for HK's organisation. Siden 2016 har han været fællesformand for HK Østjylland. I 1994 begyndte Jesper Thorup som faglig konsulent hos HK Aarhus, blev sidenhen valgt til tillidsrepræsentant, og derefter til fællestillidsrepræsentant i 2007.

Et af de emner, der ligger Jesper Thorup på sinde, er de lediges vilkår og dagpengesystemet.

'Flexicurity-modellen skal styrkes. Det betyder bl.a. stop for udhuling af dagpengene og en plan for genopretning af dagpengesystemet, bedre vilkår for lediges kompetenceudvikling og krav om læringsmål i virksomhedspraktik', står der blandt andet i hans valgfolder.

Se Jesper Thorups valgfolder

Foruden næstformand skal der også vælges ny formand for HK, da den nuværende, Kim Simonsen, går af på grund af alder. De 2 kandidater er Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat, og Martin Rasmussen, næstformand i HK Danmark.

Her kan du læse mere om kongressen, kandidaterne og følge med i kampvalgene, når de efter planen går i gang på lørdag klokken 14.