illustration af en orange hjerne - hen over den er skrevet "STRESS" og små lyn skyder ud

Illustration: Tone Thoresen 

Jan Eshøj arbejder på lager i Coop i Odense og er tillidsrepræsentant på ottende år. Han har både i tidligere jobs samt i forbindelse med omstruktureringer i Coop oplevet, hvordan stress kan ramme bredt blandt kollegerne.

Hvad udløser stress på din arbejdsplads?

Dårlig ledelse spiller klart en rolle i forhold til stress på arbejdspladsen, og hvor det at blive stillet opgaver, som er umulige at løse, kan være uhyre stressende. Omstruktureringer og forandringer er end del af det – især hvis der ikke er nok hænder til at løfte de opgaver, der er forbundet med dem, for så skal alle både løbe hurtigere og arbejde længere tid for at nå at løse opgaverne.


Tillidsrepræsentant på Coops lager i Odense, Jan Eshøj. Foto: Simon Klein Knudsen.

Hvad kan du gøre som tillidsrepræsentant for at forebygge stress?

Det er sindssygt vigtigt, at man som tillidsvalgt lytter til sine kolleger, og når de føler sig presset over længere tid, skal man gå til ledelsen og gøre dem opmærksom på det. Sørg for at italesætte problemer over for ledelsen generelt, og spørg ledelsen, hvad det vil koste virksomheden, hvis en medarbejder ikke er på arbejde over længere tid på grund af stress. Ledelsen har måske sparet penge ét sted, men hvis det sker på bekostning af en langtidssygemeldt medarbejder, kan det blive dyrt i længden. Vi som tillidsvalgte skal på banen og samarbejde med ledelsen, for trivsel er en fælles opgave, som vi kan håndtere, hvis vi samarbejder om det.

Når en kollega først er ramt af stress, så tror jeg, at man som tillidsvalgt ikke skal være bange for at tage utraditionelle metoder i brug for at få vedkommende tilbage på jobbet. Spørg chefen om lov til at tage kontakt til den pågældende, og inviter på en walk and talk, hvis det er det, der skal til. Sørg for at holde din kollega opdateret på, hvad der sker. Det kan være svært at møde ind til sygesamtale på arbejdspladsen, og der kan man som tillidsrepræsentant faktisk gøre meget for at få sin kollega til at føle sig tryg. Hent f.eks. din kollega på parkeringspladsen, når der er indkaldt til samtale, så vedkommende ikke føler sig alene men rent faktisk bliver mødt og føler sig velkommen tilbage på arbejdspladsen.

Hvad er dit bedste råd til dine kolleger, der vil undgå at blive ramt af stress?

Mærk efter, sig fra i tide, og husk at passe på dig selv. Hvis du kan handle på din situation, så gør det. Står du i en situation, hvor du f.eks. på grund af dårlig ledelse ikke har mulighed for at påvirke din situation – det kan være når man bliver stillet arbejdsopgaver, der er umulige at løse inden for en bestemt tidsramme, og hvor ledelsen ikke vil give sig – så er det måske værd at overveje at hive fat i sin fagforening og få noget sparring omkring, hvordan man kommer videre. Og så benyt dig af de tilbud, din arbejdsplads stiller til rådighed, hvis de har ordninger, hvor du kan modtage gratis hjælp og rådgivning.

Tillidsvalgt: Du har en vigtig rolle

Som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant er du ofte den første, der opdager, når en kollega har det svært. HK Handel sætter fokus på stress og dit arbejde som tillidsvalgt med en række artikler og en stor konference til foråret. Meld dig til nedenfor, og læs mere her: 

AMR og TR Helle Bech, Salling Group: Det er de pligtopfyldende, som lægger sig syge
Arbejdsmiljørepræsentant Hanne Rønning, Coop: Jeg har selv været ramt
Tre AMR fortæller: Dine kolleger skal gå mere op i arbejdsmiljø

Konference om stress: Meld dig til nu

Vær med, når vi sætter fokus på stress på arbejdspladserne og dit arbejde som tillidsvalgt. HKs medlemmer oplever i stigende grad stress i arbejdslivet, og det er NU vi skal handle - politisk og på arbejdspladserne, og du skal være med. 

Sæt kryds i kalenderen d. 28. april 2022, og meld dig til allerede nu.