Far og søn griner

Mike Krause tog 9 ugers forældreorlov med sin søn, men er imod, at staten skal bestemme, hvordan forældrene fordeler orloven. Foto: Lisbeth Holten.

55 % af HK Privats mandlige medlemmer holder under en måneds barsel med deres yngste barn, mens 77 % af de kvindelige medlemmer holder mindst 9 måneders barsel. Kilde: Epinion for HK Privat blandt HK Privats medlemmer med børn, hvoraf den yngste er under 18 år, oktober 2021.

 

Sådan er den nye barselsmodel skruet sammen:

Hvad?

De nye barselsregler betyder, at antallet af orlovsuger med ret til barselsdagpenge (og evt. løn alt efter ens overenskomst eller ansættelsesvilkår) bliver ligestillet mellem forældrene. Det vil sige 24 uger til hver efter fødslen (plus 4 uger til mor før fødslen).

11 af de uger er øremærket hver forælder. 2 af de uger skal afholdes i forbindelse med fødslen, mens de 9 uger skal afholdes, inden barnet fylder et år. De resterende 13 uger pr. forælder kan far og mor overdrage til hinanden.

Hvem?

Reglerne om 11 ugers øremærket barsel gælder kun for lønmodtagere. Det vil sige, at selvstændige, ledige og studerende ikke er omfattet - her er kun 2 uger øremærket barsel til hver forælder.

Konkret vil det sige, at for et par, hvor far er selvstændig, og mor er lønmodtager, så er 2 uger øremærket far, 11 uger er øremærket mor, mens resten frit kan fordeles. Hvis begge er selvstændige, er der 2 uger øremærket til hver, mens resten kan fordeles frit. Soloforældre har ret til samme orlovsperiode som i dag - 46 uger efter fødslen.

Fra den 1. januar 2024 får soloforældre mulighed for at overdrage en del af orloven til nærtstående familiemedlemmer. 

Hvornår?

De nye barselsregler træder efter planen i kraft 2. august 2022.

Det betyder med andre ord, at forældre til børn født før denne dato skal følge de nuværende regler i fordeling af barslen, mens forældre til børn født 2. august næste år eller senere følger de nye regler for deres barsel. 2. august er også den eksakte deadlinedato fra EU for, hvornår medlemslandene senest skal have implementeret regler, der sikrer mindst 2 måneders øremærket barsel til hver forælder.

Top 3 grunde til, at HK Privats mandlige medlemmer ikke holder længere barsel
1. Økonomi (86 %)
2. Ikke velset på arbejdspladsen (41 %)
3. Det biologiske (amning, mv.) vægtede højere (27 %).

For og imod den nye barselsmodel

Collage af medlemmer med børn

 

Vi har spurgt 4 HK Privatmedlemmer om, hvad de synes om den nye barselsmodel. Fra venstre:

Pernille Nørtved Bjergager, mor til tre børn på 5, 4 og 1 år og for den nye barselsmodel:
- Det her vil gøre det langt mere legalt for mænd at være sammen med deres børn.
Læs artiklen med Pernille


Tanja Christoffersen-Bjerre, mor til 2 børn på 4 og 2 år med et tredje barn på vej og imod den nye barselsmodel:
- Det vigtigste for os er at være hjemme med barnet så længe som muligt.
Læs artiklen med Tanja

Mike Krause, for til et barn på 2 år og imod den nye barselsmodel:
- Det kan ikke være rigtigt, at staten skal blande sig.
Læs artiklen med Mike


Jesper Christensen, far til et barn på 5 år og for den nye barselsmodel:
- Det er åbenlyse fordele ved det.
Læs artiklen med Jesper