mand tager sig til hovedet

Stort arbejdspres er en væsentlig udfordring for mange af HK Stats medlemmer. En undersøgelse fra juni 2021 viser fx, at 2 ud af 3 medlemmer altid eller ofte oplever, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo, ligesom hver 5. angiver aldrig eller sjældent at have tid nok til sine arbejdsopgaver.

Arbejdstilsynets nye vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres kan derfor hjælpe arbejdspladserne med at forebygge stress og andre negative konsekvenser for helbredet, når arbejdspresset er for højt. Vejledningen udfolder de krav, der er i Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres.

Som TR eller AMR kan du derfor bruge vejledningen i drøftelser med ledelsen og i SU eller arbejdsmiljøorganisationen, fordi den præciserer arbejdsgivers forpligtigelser, og peger på nogle centrale tiltag, der kan sættes i værk for at forebygge fx stress som følge af stor arbejdsmængde og tidspres.

Læs Arbejdstilsynets vejledning