pc på gaver

Byg videre på erfaringerne fra første gang, de statsansatte blev sendt hjem i marts 2020, anbefaler Rita Bundgaard, formand for HK Stat.

Allerede fra i morgen, 10. december 2021, træder nye restriktioner, der skal begrænse den eksplosive stigning i covid-19-smitte, i kraft på statens arbejdspladser.

Epidemigruppen i CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, blev onsdag forhåndsorienteret om de såkaldt ’aktivitetsdæmpende tiltag’, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ifølge redaktionens oplysninger har sendt ud til netværket af HR-chefer i staten og forventes at lægge på sin hjemmeside i dag.

Der bliver tale om følgende restriktioner:

Arrangementer, møder og kurser – iværksættes fra og med fredag den 10. december 2021

  • Alle større personalearrangementer med over 50 personer, herunder julefrokoster, personalefester, fredagsbarer m.v. afholdes ikke. Ledelserne får altså pligt til at aflyse arrangementer - herunder julefrokoster - med flere end 50 deltagere. Men der kan sagtens være statslige arbejdsgivere, som vælger at aflyse julefrokoster med færre deltagere end 50, vurderer en chefkonsulent i CFU’s sekretariat.
  • Møder afholdes i størst muligt omfang digitalt.

Fysisk fremmøde – iværksættes fra og med mandag den 13. december 2021

Med virkning fra den 13. december 2021 indføres et reduceret fremmøde på de statslige arbejdspladser, således at alene 50 procent som udgangspunkt kan møde fysisk frem.

Begrænsningen på 50 procents fremmøde gælder, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til opgavevaretagelsen.

Tiltagene forventes foreløbig at være gældende til og med den 6. januar.

Endelig gælder kravet fortsat om coronapas, når man møder fysisk på arbejdspladsen.

LÆS OGSÅHK'ere: Krav om coronapas må ikke splitte os op i to grupper

Skattestyrelsen tager hensyn til behov og ønsker

Med kravet om reduceret fremmøde kommer hjemmearbejdet fra de tidligere corona-hjemsendelser altså tilbage. Hvordan de enkelte arbejdspladser indretter sig for at leve op til kravet om, at kun hver anden medarbejder er fysisk til stede, vil vise sig i de kommende dage.

Skattestyrelsen har allerede besluttet sig for, hvordan styrelsen vil gribe kravet om begrænset fysisk fremmøde an. Styrelsen har fortsat meget hjemmearbejde, og den lægger op til at fortsætte dette. Medarbejdere, der ønsker eller har behov for at møde fysisk ind på arbejde, kan gøre det. På den måde sikrer man en fleksibel forvaltning af de nye restriktioner. Det fortæller Ulla Fabricius, formand for HK’erne i hele Skatteforvaltningen.

Mange skal jonglere

Som eksemplet fra Skattestyrelsen viser, er der masser af erfaringer at trække på fra den lange periode med pålagt hjemmearbejde tidligere under corona-pandemien. De fleste statsansatte blev sendt hjem første gang i marts 2020. De erfaringer bør man bygge videre på nu, anbefaler Rita Bundgaard, formand for HK Stat.

Spørgsmål og svar om coronavirus i arbejdslivet

- Vær fleksible i den måde, I forvalter kravene om, at kun halvdelen af medarbejderne møder ind fysisk. Husk på, at mange statsansatte nu skal jonglere mellem hjemmearbejde, hjemmeundervisning og børnepasning. Det kan være noget af en balanceakt, siger HK Stats formand henvendt til arbejdsgiverne.

Børnepasning og hjemmeundervisning er en følge af, at elever i grundskolen bliver sendt hjem. Ikke på juleferie, men for at modtage hjemmeundervisning. 

HK Stats redaktion følger op på hk.dk/stat og på Facebook, når der er nyt om coronarestriktionerne på de statslige arbejdspladser.