Hvad medlemmerne savner ordsky

'Ordsky' med de mest forekommende ord fra HK Stats medlemmer, når de skal give udtryk for, hvad de savner mest fra arbejdspladsen, som den så ud for 10 år siden. Tryk på foto for forstørrelse

HK Stat har bedt medlemmerne om at se 10 år tilbage i det statslige arbejdsliv. Vi har spurgt, hvad de eventuelt savner fra dengang – og hvad de absolut ikke savner. Undersøgelsens resultater vækker til eftertanke på godt og ondt omkring det arbejdsliv, vi havde, og det vi nu er i gang med at opbygge.

Generelt viser fritekstsvarene, at medlemmerne savner den ro til opgaverne og de bedre ledere, der ifølge dem var på de statslige arbejdspladser for 10 år siden. Der er ikke længere ro til at levere den rette kvalitet uden at blive stresset, og der er en udbredt mangel på nærværende ledere, som formår at anerkende og se den enkelte medarbejder, lyder nogle af de gennemgående svar i undersøgelsen.

LÆS OGSÅ: Statens arbejdspladser er kun lysegrønne

Den store fællesnævner er tabet af tid. I friteksten skriver deltagerne blandt andet, at de savner tid til fordybelse, tid til kollegerne, tid til at være grundig, tid til faglighed, tid til traditioner på jobbet, tid til fleksibilitet, tid til service og tid til borgerkontakt.

Gennemgående savner rigtig mange medlemmer – efter blikket 10 år tilbage –mere ’menneskelighed’ på arbejdspladsen, som den ser ud i dag. Det beskrives af de deltagende i undersøgelsen i meget høj grad som et savn af social kontakt med de nære kolleger, men også som et savn af tillid fra lyttende chefer, der ikke kun ser dig som arbejdskraft. Derudover mangler der i dag mere fællesskab og sammenhold på jobbet, personlig kontakt med borgerne samt åbenhed og ordentlighed på arbejdspladsen, nævner flere af deltagerne i undersøgelsen.

Glad for digitalisering og hjemmearbejde

Hvad savner medlemmerne af HK Stat så ikke fra arbejdspladsen, som den så ud for 10 år siden? Først og fremmest viser besvarelserne, at de fleste ikke længes tilbage til det manuelle arbejde som fx håndtering af dokumenter, tastearbejde, arkivering, gennemgangen af sagsbunker, optællinger, stempelopgaver, kartoteksskufferne og vedligeholdelse af ringbindene. De fysiske papirer og manuelle søgninger er afløst af digitaliserede processer, og det er næsten alle de adspurgte meget tilfredse med.Hvad medlemmerne ikke savner ordsky

Ordsky, der med de mest brugte ord viser, hvad medlemmerne savner mindst fra arbejdspladsen for 10 år siden. Tryk på foto for forstørrelse

Samlet set er der også mange, der er godt tilfredse med, at der i dag er større mulighed for hjemmearbejde, end det var tilfældet for 10 år siden. Flere skriver uden længsel om de fastlåste arbejdstider, den manglende fleksibilitet i arbejdsdagen og mantraet om det fysiske fremmøde.

LÆS OGSÅ: HK'ere: Krav om coronapas må ikke splitte os

Og hvad er der så med de chefer? Lederne fra arbejdspladsen for 10 år siden viste sig i første spørgsmål at være savnede for rigtig mange, der ikke bryder sig om nutidens ledelsesstil eller mangel på samme. Men der var så sandelig også dårlige ledere for 10 år siden, viser spørgsmål 2. En del af medlemmernes kommentarer til, hvad de ikke kommer til at savne går nemlig på lederne, som både kaldes ’uempatiske’, ’præget af ligegyldighed’, ’uengagerede’, ’psykopatiske’ og ’nedladende’.

Det spurgte vi om

Det arbejdsmæssige blik 10 år tilbage for de statsligt ansatte medarbejdere er en del af en undersøgelse, hvor HK Stat har spurgt medlemmer om forskellige sider af arbejdslivet i dag.
949 medlemmer af HK Stat svarede på det første spørgsmål, som lyder: ”Hvis du ser 10 år tilbage på din nuværende eller tidligere arbejdsplads, er der så noget du savner?”. 47 procent af de adspurgte savnede noget fra et tidligere arbejdsliv, hvilket de fik adgang til at skrive om i en fritekst.
893 medlemmer svarede på spørgsmål 2, der lyder: ”Hvis du ser 10 år tilbage på din nuværende eller tidligere arbejdsplads, er der så noget, du er glad for at være foruden?”. 41 procent af de adspurgte sagde ja til det spørgsmål og fik mulighed for at skrive en tekst om, hvad de var glade for at undvære på jobbet i dag i forhold til for 10 år siden.
Friteksten fra de to spørgsmål er blevet renset for almindeligt forekommende ord, hvorefter ordene er sat ind i de to ’ordskyer’, der er brugt som illustration i artiklen.