Ældre kvinde trøster ung kvinde

Nogle kolleger er tættere på den sorgramte kollega, men det er vigtigt, at alle viser, at de kender til kollegaens situation.

6 gode råd til at hjælpe den sorgramte kollega tilbage

 

 1. Lad være at gå udenom
  Når en medarbejder, der har mistet, kommer tilbage, så er det vigtigt, at man giver en eller anden form for tilkendegivelse. Selv hvis man ikke ved, hvad man skal sige - så sig det, altså: ”Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige”. Eller fortæl, at du er ked af det. Find dine egne ord.
 2. Tag initiativet
  Det er vigtigt, at du er opsøgende. Find ud af, om det er én kollega, der skal være opsøgende, eller om den, der har mistet, gerne vil have, at I er flere, der spørger ind. Mange siger, ”Du kan altid komme til mig”, ”Du ringer bare” eller ”Sig til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med”. Men det gør man ikke, når man er i sorg. Så tag det på dine skuldre at spørge ind til, hvordan det går (hvis det selvfølgelig er okay med den, der har mistet).
 3. Husk, at sorgen banker på længe efter
  Husk, at sorg tager tid - også flere måneder og måske år. Derfor er det ikke nok at være god til kun at spørge ind de første uger efter. Brug mindedage, hvis du kender dem, som anledning til at spørge ind.
 4. Tal om den afdøde
  Som kollega kan man være bange for, at man gør sin kollega ked af det ved at spørge ind. Men du kan ikke gøre nogen kede af det, hvis de ikke er det i forvejen. Så spørg ind til fx gode minder. Mange efterladte oplever at miste to gange, både ved det konkrete dødsfald, men også når omgivelserne ikke kan finde ud af at tale om den, de har mistet. Det er, når vi får lov at tale om dem, vi har mistet, at de lever videre.
 5. Inviter
  Som efterladt har man også brug for pauser i sorgen. Så det at deltage i sociale arrangementer kan være en god idé. Hvis I er tætte, kan det også være en invitation til en middag derhjemme eller en gåtur en søndag.

Kilde: Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter

 

Læs også: Arbejdspladsen kan være en afgørende forskel for kolleger i sorg

Det kan du forvente

typiske reaktioner på sorg

Sorg er den reaktion, vi har, når vi mister nogen, der er tæt på os, eller som har betydning for os, og der har været med til at definere vores hverdag eller identitet. Oftest taler vi om det i forbindelse med dødsfald af nærtstående, men det kan også være ved andre tab som fx skilsmisse, brudte relationer, eller hvis vi mister vores arbejde. Reaktionen på sorg er individuel og meget kompleks.

Reaktionerne kan være:
• Følelsesmæssige: chok, fortvivlelse, vrede, skyld, savn, ensomhed.
• Fysiske: søvnbesvær, ændret appetit, træthed, hovedpine, kvalme.
• Adfærdsmæssige: grådlabilitet, aggression, indadvendthed, uro.
• Sociale: øget behov for støtte, øget irritation, øget sensitivitet, isolation.
• Tankemæssige: hukommelses- og koncentrationsbesvær, forvirring, uvirkelighedsfornemmelse, bekymringer om fremtiden, selvmordstanker.
• Eksistentielle: svært ved at se meningen med livet, identitetsforvirring, følelsen af at være alene.

Kilder: Mai-Britt Guldin, professor og forskningsleder af REHPA (Danmarks nationale videncenter for rehabilitering og palliation) og Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter
 
Vis mere

Mistede 6 måneder gammel datter

Ungt par med barn ved vandet
For knap tre år siden mistede Camilla og Mads Krobæk deres 6 måneder gamle datter, Ellen. De to HK’eres vej tilbage til arbejdet har været vidt forskellig. Camilla bestemte selv, hvor mange timer hun ville arbejde, og en tæt kollega sørgede for frokostaftaler og ekstra pusterum i løbet af arbejdsdagen. For Mads var det derimod tilbage på 37 timer og en fuld mødekalender
Læs Camilla og Mads' historie