Et flertal på Christiansborg har netop indgået en aftale med nye regler for hjemmearbejde. Med aftalen står det klart, at der sker en betydelig lempelse i relation til det ergonomiske arbejdsmiljø, idet de særlige krav til indretning af en skærmarbejdsplads fremover først vil træde i kraft, når man arbejder hjemmefra regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen set som et gennemsnit over en måned. I dag træder reglerne allerede i kraft, når man arbejder fast hjemmefra mere end 1 dag om ugen.

Samtidig slår dette princip også igennem på den faste kontorarbejdsplads. For derfor at modvirke en situation, hvor en ansat kan risikere aldrig at være omfattet af en forsvarlig indrettet skærmarbejdsplads etableres der en såkaldt opsamlingsmodel med henblik på en helhedsvurdering af det samlede skærmarbejde. Opsamlingsmodellen betyder, at reglerne træder i kraft på hjemmearbejdspladsen, hvis det samlede skærmarbejde udgør mere end 2 dage om ugen, medmindre der allerede er etableret en skærmarbejdsplads efter reglerne på den faste kontorarbejdsplads.

Aftalen skal nu omsættes i en bekendtgørelse, ligesom der skal udarbejdes en tilhørende vejledning. De nye regler forventes at træde i kraft med udgangen af april 2022. Når disse foreligger, og vi i HK Stat kender fortolkningen af de nye regler, vil materialet Mere hjemmearbejde? Sådan griber I det an blive opdateret.