Københavns Universitet - foto Christoffer Regild/KU

Flere end halvdelen af de administrative medarbejdere ved Københavns Universitet ønsker fremover at kunne arbejde mere hjemmefra. Foto: KU/Christoffer Regild

Den gamle statslige arbejdsplads Københavns Universitet (KU) blev kastet ud på uvant terræn, da hjemsendelser ad flere corona-omgange tømte de meget forskelligartede lokaliteter og bygninger. Men selv om øvelsen var helt ny og fyldt med udfordringer, så endte hjemmearbejdet som en succes.

Nu er de 12.000 ansatte på KU tilbage på arbejdspladsen. Derfor satte tillidsrepræsentanter for en af de faglige grupper, nemlig de cirka 800 medarbejdere i fællesadministrationen, gang i en undersøgelse for at få et bud på, hvordan fremtidens KU kan lære af hjemsendelsen.

LÆS OGSÅ: Hjemmearbejde efter corona: 3-4 dage om ugen, tak

- Vi fik undersøgelsen lavet, fordi vi er et spraglet sted med mange forskellige fagligheder og mange typer arbejdspladser med både enkeltmandskontorer og storrumskontorer. Det er et forsøg på at finde os selv igen efter hjemsendelsen. Hvad skal vi nu? For vi kan godt arbejde hjemmefra – det gik faktisk rigtig godt. Men hvad vil fællesadministrationen fremadrettet? siger tillidsrepræsentant for HK Stat Niels Thiesson Wollesen, der er kontorfunktionær ved fælles HR, personalejura og arbejdsmiljø.

Stort ønske om hjemmearbejde

Spørgeskemaundersøgelsen er meget omfattende og blev besvaret af 567 af medarbejderne i administrationen, hvilket giver en flot svarprocent på 73 procent. Ifølge undersøgelsen har 51 procent af de ansatte under corona-krisen arbejdet hjemme mellem 1 og 3 dage om ugen.

Nogle af de mere markante resultater fra undersøgelsen viser, at hver tredje (31 procent) mener, at mulighederne for at arbejde hjemme forbedrede deres trivsel, mens flere end halvdelen af de ansatte (54 procent) fremover ønsker at kunne vælge at arbejde hjemmefra.

LÆS OGSÅ: Læringen af hjemmearbejde: God arbejdsro og nye løsninger

- Vi ville tage den individuelle temperatur på hjemmearbejdet hos kollegerne for at finde ud af, om folk føler glæde ved at arbejde hjemme af og til. KU tiltrækker nemlig ofte andre typer ansatte end ’almindelige’ arbejdspladser. Det tyder da også ifølge undersøgelsen på, at hjemmearbejdsdage mange steder vil give medarbejderne et mere dynamisk arbejdsmiljø, fordi der kan veksles mellem den fuldstændige arbejdsro de dage, der arbejdes hjemmefra og så et mere interagerende arbejdsmiljø ved fysisk fremmøde, siger tillidsrepræsentant for HK Stat Rie Stenum, som er kontorfunktionær ved Campus Service, driftsafdelingen.

Nej tak til ’free seating’

Et andet meget tydeligt fingerpeg, undersøgelsen giver, er i spørgsmålet om, ’hvor vigtig fleksibel arbejdstid og mulighed for hjemmearbejde vil være’, hvis medarbejderen skulle søge sit eget job i dag. Hele 83 procent af de adspurgte opfatter de to ting som ’meget vigtigt’ eller ’vigtigt’. Samtidig er det afgørende for to tredjedele af medarbejderne, at de har en fast skrivebordsplads på KU, så der ikke bliver tale om ’free seating’.

LÆS OGSÅ: Mere hjemmearbejde? Sådan griber du det an

- Generelt kan vi se, at folk på storrumskontorer har nydt at arbejde hjemme. Det var tidligere et særsyn, at folk havde mulighed for hjemmearbejde. Men det fik corona skubbet til. Så den klare tendens med ønske om fleksibel arbejdstid samt hjemmearbejde vil vi formidle videre til ledelsen i fællesadministrationen. Jeg synes, det vil være oplagt, at ledelsen bruger muligheden for hjemmearbejde til at rekruttere nye medarbejdere – specielt når vi ikke kan konkurrere på lønnen, siger Niels Thiesson Wollesen.

 

Medarbejderne i fællesadministrationen på Københavns Universitet kunne blandt andet give udtryk for ønsker til muligheden for medbestemmelse omkring planlæggelsen af arbejdstiden. Se grafen herunder.

KU undersøgelse af hjemmearbejde