Uddannelse er vigtigt for at sikre din markedsværdi og holde dig attraktiv på arbejdsmarkedet. Punktum. Og uanset om du arbejder i en kommune eller en region, så er investering i uddannelse vigtigt. Din jobtryghed og jobsikkerhed ligger ganske enkelt i uddannelse, så kontant lyder det fra HK Kommunals uddannelsespolitiske konsulent, Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

En ny medlemsundersøgelse fra HK Kommunal viser, at det kun er halvdelen af HK Kommunals medlemmer, der har en skriftlig udviklingsplan. Og selvom det helt tilbage ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev aftalt som et krav, er andelen af medlemmer, der har en udviklingsplan, desværre ikke steget siden.

Læs også om Lene Britt Jørgensen, som nu ser fordelen ved en udviklingsplan

SKRIFTLIG PLAN = UDDANNELSE

Uddannelsesplaner, karriereplaner, udviklingsaftaler eller bare “referat af MUS” – den skriftlige udviklingsplan har mange navne, og det kan være en af grundene til, at det kun er hver anden, der i undersøgelsen svarer ja. Tager man de mundtlige aftaler med i statistikken, svarer to tredjedele af medlemmerne dog, at de har en udviklingsplan.

Men selvom “en-til-en” statusmøder bliver brugt hyppigt og måske kan overlappe MUS-samtalerne, så er det rigtig skidt, hvis aftalerne ikke bliver skrevet ned, forklarer Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

- Det er meget tydeligt, at de medlemmer, der har en udviklingsplan, også er dem, der tager uddannelse. Derfor er det altså vigtigt, at man sikrer sig, at man har en skriftlig udviklingsplan, siger den uddannelsespolitiske konsulent.

Læs også om Julie Bang, som uddanner sig hurtigere end udviklingsplanen bliver lavet

UDDANNELSE ER ALTID EN GOD IDÉ

For nogle medarbejdere kan det være svært at afse tid og overskud til at tage en ny uddannelse, hvis man i forvejen føler sig dygtig til sine opgaver. Men uddannelse er altid en god idé:

- Man skal forstå sig selv på to måder. Man kan have en høj arbejdspladsværdi og en høj markedsværdi. Når man har en høj arbejdspladsværdi, er man både tillidsfuld, løser sine opgaver kompetent og byder ind på opgaver – men ligeså snart du får en ny leder, er din værdi så den samme?, spørger Nicoline Lind-Holm Kuhnt:

- En høj markedsværdi er den værdi, du har ude i verden, når du skal ud at søge job. Og den er altså også betinget af, at du kan skrive uddannelse på dit cv, forklarer hun videre. En anden vigtig faktor, når man taler uddannelse, er den digitale omstilling og alle de nye stillingsbetegnelser, der er kommet til. GDPR-konsulent, RPA-konsulent - hele konsulent-rollen er en relativt ny betegnelse med en mere rådgivende og vejledende funktion, siger Nicoline Lind-Holm Kuhnt og understreger, at uddannelse som regel også er lig med selvtillid og dermed modet til at byde sig til, når nye opgaver dukker op.

Når du får en ny leder, er din værdi så den samme?
- Nicoline Lind-Holm Kuhnt, uddannelsespolitisk konsulent i HK Kommunal.

FORPLIGTENDE PLAN

Hvis man er en af dem, der hverken har en skriftlig eller en mundtlig udviklingsplan, anbefaler hun, at man får sin tillidsrepræsentant på banen.

- Det er en god idé at bede sin tillidsrepræsentant om at gå i dialog med ledelsen, så udviklingsplanen bliver et fuldt integreret arbejdsredskab. Typisk indeholder en udviklingsplan både mål på kort og lang sigt og er et gensidigt, forpligtende dokument, understreger Nicoline Lind-Holm Kuhnt og slår fast:

- Det handler ganske enkelt om, at man skal vedligeholde sig selv med viden. I dag kan man ikke regne med at stå det samme sted resten af livet – og det giver både spændende opgaver, men stiller også krav til, at man selv sørger for at holde sig opdateret.