Rita Bundgaard

Det er breaking news, at Finansministeriet i dag anerkender medarbejdernes værdi så meget, at man opskriver det finanspolitiske råderum med 600 millioner kroner årligt fremover, siger HK Stats formand Rita Bundgaard. Foto: Mikkel Østergaard.

Når medarbejderne i skattekontrollen finder fejl og sender opkrævninger ud for manglende betaling af moms og skat, tjener de deres egen løn ind adskillige gange.

Ser man på 2020, førte skattekontrollen til kontrolopkrævninger for cirka 18 milliarder kroner eller et gennemsnit på cirka 14 millioner kroner per kontrolmedarbejder. Det fremgår af en rapport fra Skatteministeriet, som udkommer i dag.

- Regeringen har sat gang i et historisk løft af skattevæsenet med 1.000 nye medarbejdere frem mod 2024. Analysen viser, at stærkere kontrol betaler sig. Det er vigtigt, at vi gør det nemt at betale, men også stopper snyd og fusk, siger skatteminister Jeppe Bruus i en pressemeddelelse.

Skattekontrol er en god forretning

Siden HK Stat i 2010-2011 lavede kampagnen Stop velfærdskronernes Flugt og advarede Folketingets Skatteudvalg om, at de planlagte nedskæringer i Skat ville koste velfærd, har fagforeningen kæmpet for at få dokumenteret værdien af de statsansatte som arbejder med at sikre velfærdssamfundets indtægter. 

- Vi er meget glade for, at vi endelig får den rapport. Vi har ventet længe på den, og det er jo meget glædeligt, at den som ventet viser, at medarbejderne selvfølgelig er deres løn værd mange gange, siger Rita Bundgaard.

Faktisk tjente hver medarbejder 14 millioner kroner ind hver i 2020 til velfærden. Og der er ingen tvivl om, at det er en rigtig god forretning at kontrollere især de virksomheder, hvor man ved, at 10 procent snyder bevidst, siger hun.

- Men hvor mange millioner, hver medarbejder tjener ind, er jo sådan set ikke det afgørende. Det handler i høj grad om at sikre danskerne tillid til systemet, og her er det afgørende, at vi bliver endnu bedre til at kontrollere og standse dem, der vil snyde fællesskabet.

I rapporten vurderer Skatteministeriet de fremadrettede perspektiver for flere ansættelser i kontrollen. Her vurderes det, at der ved ansættelse af 1.000 ekstra kontrolmedarbejdere kan komme 1-7 milliarder kroner mere i statskassen, mens 2.000 yderligere kontrolmedarbejdere har et potentiale på 2-11 milliarder kroner. Tal, der dog er behæftet med "betydelig usikkerhed".

Men ifølge skatteminister Jeppe Bruus viser analysen, at det "kan betale sig rent økonomisk" at investere i at ansætte flere medarbejdere i Skat.

- Den her diskussion har fyldt i mange år, og jeg er glad for, at vi nu har en analyse, der viser, at det virker, når vi investerer i skattekontrollen, udtaler han i et skriftligt svar til Information. Og ministerens ord vækker glæde i HK Stat.

LÆS OGSÅ: Eksplosion i sager om økonomisk kriminalitet

- Rapporten viser sort på hvidt, at vores medlemmer og deres kolleger i skatteforvaltningen yder en kæmpe indsats for velfærden og statskassen. Der har i alt for mange år været et ensidigt fokus på statens udgifter, men nu er det slået meget klart fast, at investeringer i medarbejdere til at kontrollere moms og skat betaler sig, fastslår Rita Bundgaard.

Finansministeriet øger råderummet

Det har været en lang, sej kamp at få Finansministeriet til at anerkende, at medarbejderne er andet end en udgift. Men det er der også lavet om på nu. Med et notat udsendt den 10. marts skruer ministeriet nemlig op for råderummet. Og det er breaking news, mener Rita Bundgaard.

- Finansministeriet har nu i dag tilkendegivet, at medarbejderne i skattekontrollen er penge værd og har øget det finanspolitiske råderum med 600 millioner kroner årligt fremover. Der er ingen tvivl for mig om, at vi på længere sigt vil se, at det gavner statskassen langt mere og dermed øger det økonomiske råderum, som vi kan og bør bruge til at investere i velfærd, siger hun.

Der er mange gode argumenter for en effektiv skattekontrol. Det giver en retfærdig og lige skattebetaling og stopper svindel, men det giver også en mere fair konkurrence, påpeger HK Stat-formanden.

- De senere år har vi jo desværre set alt for mange eksempler på organiseret skattesvindel, momsfusk, hvidvask og international skattekriminalitet. Dybt kriminelle bagmænd har tjent enorme summer på vores manglende kontrol, alt imens almindelige lønmodtagere svarer det, de skal i skat. Samtidigt skader det de lovlydige virksomheder, som har orden i penalhuset, når konkurrenterne snyder. Derfor skal vi blive ved med at forbedre vores skattekontrol, så borgere og virksomheder betaler den skat, som politisk er besluttet – hverken mere eller mindre.

Rapportens estimater konservative

Beslutningen om at undersøge effekten af yderligere kontrolmedarbejdere blev taget ved finanslovsaftalen for 2020. Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, var dengang stærkt utilfreds med, at pengene overhovedet skulle afsættes på finansloven til kontrolmedarbejderne, når flere undersøgelser fra Skat havde vist, at medarbejderne i kontrolenheden tjente deres løn ind mange gange.Han betegner ministeriets estimater over de forventede øgede kontrolopkrævninger som "konservative".

- Det dokumenterer klart den store økonomiske gevinst, der er ved at styrke skattekontrollen, og i virkeligheden også mere end de 1.000 medarbejdere, der allerede er planlagt, siger Rune Lund til Information.