erhvervsstyrelsen langelinie

Nu skal resten af de vikaransatte i Erhvervsstyrelsen (billedet) flyttes over på statens overenskomster. Samtidig skal der ansættes endnu flere til efterkontrol af de mange udbetalte kompensationsordninger, fortæller HK-fællestillidsrepræsentant Pernille Lange. Foto: Stefan Kai Nielsen/Ritzau Scanpix.

Det vakte glæde i HK Stat, da Erhvervsstyrelsen i juni sidste år valgte at flytte 150 vikarer, ansat via et privat vikarbureau, over på den statslige overenskomst. Med den beslutning blev alle medarbejdere stillet lige i forhold til løn under sygdom, spisepause, barsel og omsorgsdage.

LÆS OGSÅEfter kritik af vikarmisbrug: Erhvervsstyrelsen vil ansætte 150

Men på grund af det store behov for fortsat at udbetale og kontrollere den udbetalte corona-kompensation på mange milliarder kroner, har der fortsat været ansat 141 vikarer.

Ansætter flere til kontrol

De 141 skal nu også flyttes over på statens overenskomster, og Erhvervsstyrelsen vil nu opsige aftalen med Moment, fortæller HK-fællestillidsrepræsentant Pernille Lange. Samtidig skal der ansættes 85 nye folk til efterkontrol.

I lidt over halvandet år vurderes der at være behov for folk til at se nærmere på nogle af de mange modtagere af de milliarder af covid-19 kompensationsordninger, som i al hast blev pumpet ud i samfundet for at holde hånden under coronaramte virksomheder. De 85 nye folk bliver midlertidigt ansat med kontrakter, som ifølge HK Statbladets oplysninger vil løbe frem til 30. juni 2023.

Dermed får de ansatte lige vilkår og bliver alle omfattet af de statslige regler om samarbejde, AMR-struktur og ytringsfrihed med ret til at kritisere forhold på arbejdspladsen, som HK Stat har kæmpet for.

- Det er fremragende. Vi har et godt samarbejde med ledelsen, og jeg synes Jeg synes endnu en gang, vi viser, at den danske model virker, når vi finder løsninger i fællesskab, siger Pernille Lange.

Glæden deles af HK Stat-formand Rita Bundgaard. Medarbejderne i Erhvervsstyrelsen løser sammenlignelige opgaver, side om side, og selvom nogle er tidsbegrænset eller opgavebegrænset ansat, så skal deres løn og ansættelses vilkår være de samme, påpeger Rita Bundgaard.

- Det er glædeligt og ikke mindst rimeligt, at alle medarbejdere i Erhvervsstyrelsen nu bliver omfattet af de statslige overenskomster. Dette synspunkt har HK Stat fremført i dialog med ledelsen siden 2020, og det er rigtig godt, at det nu kommer på plads, siger HK Stat-formanden.

400.000 ansøgninger om kompensation

I Erhvervsstyrelsen oplyser presseafdelingen i et skriftligt svar, at styrelsen har påbegyndt det store arbejde med slutafregning af de knap 400.000 godkendte ansøgninger på kompensationsordningerne.

'På baggrund af de første erfaringer med slutafregningen estimerer styrelsen, at dette arbejde som minimum kommer til at strække sig et godt stykke ind i 2023. Styrelsen kan derfor nu planlægge indsatsen længere frem i tiden, end vi kunne tidligere. Det giver mulighed for at sige farvel til de kortere Moment-kontrakter og tilbyde tidsbegrænsede ansættelser.

Det betyder, at alle nuværende Moment-ansatte vil få tilbudt ansættelse i styrelsen frem til 30. juni 2023. Alle nuværende tidsbegrænsede ansatte på kompensationsordningerne vil desuden få tilbudt en forlængelse af den nuværende kontrakt frem til 30. juni 2023.

For at sikre et godt tempo i slutafregningen har styrelsen desuden besluttet at opnormere den nuværende bemanding med yderligere ca. 85 nye medarbejdere', lyder det.

Massive problemer med arbejdsmiljø

Som blandt andet Altinget og Ekstra Bladet har beskrevet, har den store stigning i statens vikarforbrug medført massive problemer med arbejdsmiljø og forskelle i vilkår. Især har Rigspolitiets behandling af mere end 1.000 vikaransatte i smitteopsporingen vakt kritik.

Så meget er der udbetalt i covid 19-kompensation

så meget er der udbetalt i covid 19 kompensation.

Kilde: Statistik for kompensationsordninger | erhvervsstyrelsen.dk