Når man starter på en helt ny uddannelse, som endnu ikke har eksisteret i et år, så kan der komme mange bump på vejen. Sådan vil det også være for de nye sundhedsadministrative koordinatorer (SAK).

De bump vil HK gerne hjælpe med at bløde ud, så de bliver lettere at komme over. Derfor besøgte HK Kommunal Sjælland de nye SAK’ere på Absalon Professionshøjskole i Næstved.

De studerende er kun det andet hold, der starter på uddannelsen. Med tiden skal den erstatte uddannelsen som lægesekretær, der lukker ned for optag i år.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde mellem Danske Regioner, HK Kommunal, PLO og professionshøjskolerne for at imødekomme et sundhedsvæsen, som i stigende grad bliver mere komplekst.

Find mere viden om uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator her

Ræk ud til HK

Projektkoordinator Sandra Marstrand og fællestillidsrepræsentant på Roskilde Sygehus Camilla Ipsen Malm besøgte Absalon Professionshøjskole i Næstved en tidlig mandag morgen, hvor de blev mødt af et klasselokale fyldt med SAK’ere.

SAK’erne skal i praktik om 3 uger, hvor de hovedsageligt vil blive oplært af uddannede lægesekretærer.

- Vi har høje forventninger til SAK’erne, sagde Camilla Ipsen Malm og fortsatte:

- Der er nogle sekretærer, som har været skeptiske, men sådan ser vi det ikke i HK. Vi synes, det er positivt, at vores uddannelse bliver opgraderet, for sundhedsvæsnet udvikler sig enormt hurtigt. De fleste synes, det er spændende med den nye uddannelse. Men det kræver også meget omstilling, især for vores elevansvarlige.

De begge understregede også, at HK er der for at hjælpe, hvis de studerende har brug for det.  De skal ikke tøve med at kontakte deres tillidsrepræsentant på praktikstedet eller HK Sjælland, hvis de har nogle spørgsmål eller behov for en snak om stort og småt. 

Læs her, hvordan uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator er bygget op


Sandra Marstrand og Camilla Ipsen Malm besøger SAK'erne på Absalon.

Sandra Marstrand (tv.) og Camilla Ipsen Malm fortæller her de studerende om deres muligheder for at bruge HK. 

Efteruddannelse er vigtig 

En af bekymringerne, som er rejst fra lægesekretærerne i forbindelse med den nye uddannelse, er, at lægesekretærernes kompetencer bliver forældet, og der derfor ikke er brug for dem mere. Men der er generelt mangel på lægesekretærer, og deres kompetencer er stadig relevante. Det skader dog aldrig at efteruddanne sig.

HK Kommunal har i forbindelse med overenskomsten sammen med Danske Regioner aftalt en særlig indsats for lægesekretærernes efter- og videreuddannelsesmuligheder, hvor der er afsat 21 millioner kroner til Kompetencefonden.

Det betyder, at lægesekretærer kan få finansieret en fuld sundhedskommunomuddannelse plus udgifter til bøger og transport.

Læs mere om mulighederne for efter- og videreuddannelse for lægesekretærer her


 NY uddannelse
 

Uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator er en fuldtidsuddannelse på erhvervsakademiniveau. Den varer 2 ½ år og er mere teoretisk forankret end den eksisterende lægesekretæruddannelse.

Der er 2 praktikperioder af samlet 30 ugers varighed. Uddannelsen er på SU til forskel fra lægesekretæruddannelsen, og den udbydes på professionshøjskolerne, som også huser andre sundhedsuddannelser.

Den eksisterende lægesekretæruddannelse er en erhvervsuddannelse, som varer 2 år.