Sundhedseksperten Chris Macdonald taler til konference for studerende

Sundhedsekspert Chris MacDonald holdt oplæg om, hvordan man både kan præstere på et højt niveau og have det godt samtidig. Foto: Carsten Bundgaard.

De talte på konferencen
Formand for DL, Nathali Schaap Degn
Ekspert i konflikthåndtering, Lars Mogensen
Direktør i Supplement, Line Sander
Sundhedsekspert Chris MacDonald
Ledende lægesekretær, Michelle Hagelberg

For første gang fik sundhedsadministrativ koordinatorstuderende (SAK) og lægesekretærelever lejlighed til at hilse på hinanden, da HK Kommunal i april holdt faglig konference for de to uddannelsesgrupper. Her kunne de bl.a. lære om konflikthåndtering, trivsel i arbejdslivet, og hvordan man yder den ekstraordinære service. Der var også lejlighed til at lære hinanden bedre at kende under faglige speed-dating-sessioner, hvor deltagerne på begge uddannelser fik indblik i hinandens områder og kunne udvide deres netværk. 

- Formålet var i høj grad at føre DL-eleverne og de nye SAK-studerende sammen, så de får et godt samarbejdsfundament ude på hospitalerne, forklarer ungdomskonsulent i HK Kommunal, Charlotte Holm Christiansen, og fortsætter: 

- Både DL-eleverne og SAK'erne har været lidt nervøse over, at de pludselig skulle være to grupper, der skulle "konkurrere" om de samme stillinger. Men på konferencen opdagede de heldigvis, at de har masser af ligheder og kæmper med de samme udfordringer. Jeg tror, de blev ved trygge ved, at der nok skal være plads til begge grupper på arbejdsmarkedet siger hun. 

Mød to af deltagerne her

Stephanie Myrup

Lægesekretærelev på Holbæk Sygehus, 1. årselev. 


Stephanie Myrup, lægesekretærelev.

Hvordan oplevede du konferencen?
Chris Macdonald var virkelig god. Han hopper og danser og gør det rigtig spændende. Men de andre var også supergode og meget relevante for vores arbejde. Lars Mogensen havde især et godt oplæg om konflikthåndtering. I det hele taget oplevede jeg, at oplægsholderne brænder for deres arbejde og fik publikum godt med. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var sat bedre tid af til den faglige sparring med SAK’erne. Vi fik nogle talekort at tale ud fra under speed-datingen, og det fungerede rigtig godt. Men der kunne godt have været mere tid til det.
Hvad tager du med dig hjem?
Jeg kommer til at bruge Lars Mogensens oplæg om konflikthåndtering, og at et nej er et nej, og at vi skal blive bedre til at sige det. Men også, at vi skal blive bedre til at sige tak, og at det kan gøre en stor forskel. Line Sanders oplæg om service var rigtig godt. Hun fortalte om, hvordan man ved at vende situationer kan skabe en ny stemning. Det kan f.eks. være i stedet for at sige ”nej”, at vi siger ”ja, men jeg har nogle betingelser”. Chris Macdonalds oplæg om trivsel, og at der er nogle ting, man ikke skal gå på kompromis med, tager jeg også med mig. De, der kom fra HK, havde også nogle gode og relevante ting med til os, så jeg har i det hele taget været meget positiv over at være med og vil helt sikkert gerne med en anden gang.

Henriette Paula Bentsen

SAK-studerende, Esbjerg UC Syd, første hold. 


Henriette Bentsen, SAK-studerende 

Hvad havde du af forventninger?
Jeg ville gerne vide mere om, hvad det er, jeg kan, når jeg er færdiguddannet, og hvordan jeg skiller mig ud som SAK-studerende. Det er der ikke rigtig nogen, der har kunne svare mig på endnu, men det synes jeg, jeg blev meget klogere på under konferencen.
Hvad fik du ud af at deltage?
Debatpanelet, hvor jeg også selv var med, var rigtig godt. Her fik jeg mulighed for at svare på spørgsmål om at være SAK-studerende, samtidig med at jeg kunne stille spørgsmål til de andre i panelet om uddannelsen. Oplægget med Michelle Guldborg Hagelberg var rigtig godt og gjorde mig klogere på, hvad vi kan, må og ikke må som SAK-studerende.
Jeg synes også, det var spændende, at man blandede os og lægesekretæreleverne. Der har været rygter om, at vi vil tage deres jobs, men det gør vi ikke. Vi tager et andet job og kommer for at samarbejde med dem. De kan nogle ting, og vi kan nogle andre, og så kan vi bruge hinandens kompetencer.
Hvad tager du med dig hjem?
Jeg er blevet klogere på mit eget fag, og hvad det er, jeg kan, når jeg er færdiguddannet. Jeg blev meget inspireret af Michelles oplæg om, at vi som de første har et ansvar for at vise, hvad vi kan. Vi står stærkt fagligt i forhold til f.eks. kommunikation og teknologi, og der kan vi blive eksperterne.
Vi var seks studerende afsted fra Esbjerg, og vi var alle meget positive over at deltage. Vi fik lært hinanden bedre at kende ved at være med til noget, som både var et fagligt og socialt arrangement. Hvis der kommer noget tilsvarende næste år, kunne jeg sagtens finde på at deltage igen.

Læs videre

Mangel på lægesekretærer - flere elever lige før lukketid 
Ny uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator