Arkivfoto: Tom Ingvardtsen.

Nationalt Partnerskab for Ledelse og Kompetencer har i samarbejde med bla. KL og Danske Regioner spurgt 30.000 offentligt ansatte om deres motivation.

De adspurgte kommer fra en lang række fagområder, fx skole, ældre, sundhed, dagtilbud, social og så ”Generel offentlig administration”.

Lad os starte med de gode nyheder om motivation for gruppen, der arbejder med administration.

Regler giver mening og motivation

For Administrationsgruppen er der rigtig mange regler, men fordi de opleves som meningsfulde, så bidrager de faktisk positivt til motivationen (se s. 59-60) ift de andre fagområder.

Begrebet ”person-job-fit” dækker over, at hvis medarbejderen personligt og fagligt oplever at passe til jobbet og organisationen, så giver det ekstra motivation – og også her scorer Administrationsgruppen højst blandt alle fagområder (se s. 70).

Ikke så meget mening i arbejdet

Til gengæld scorer administrationsgruppen absolut lavest, når det handler om mening i arbejdet (se s. 100).

Højst på den motivationsfaktor ligger de klassiske velfærdsområder som børn, skole, pleje og sundhedsvæsen – med Administration på en sidsteplads.

Rapporten viser også, at Administrationsgruppen er den med den største tilfredshed med ansættelsesforhold og vilkår (se s. 81).

Ligesom gruppen ligger næsthøjest ift kvaliteten af ledelse, om man føler sig kompetent i jobbet, og om man har selvbestemmelse/autonomi i jobbet (se s. 15, 14 og 87).

Læs mere om arbejdsglæde: 

Kommune vil booste arbejdsmiljøet med legekonsulenter

Videreuddannelse giver større faglig stolthed


Hvad er vigtigt for dig? Vær med på Facebook