HK'ere på jobcenter

Regeringen har udvalgt Hillerød, Greve, Silkeborg og Aabenraa kommuner som velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet. Velfærdskommunerne skal i videst mulige omfang sættes fri af statslig regulering i beskæftigelsesindsatsen.

I HK Kommunal ser næstformand, Pia Lund Jeppesen, frem til, at de fire kommuner kan bane vejen for et fremtidigt beskæftigelsessystem, der er bygget på tillid og faglighed.

- Jeg håber meget, at erfaringerne fra de fire kommuner kommer til at fungere som afsæt til en samlet nytænkning af hele beskæftigelsesområdet. For der er i den grad grund til at starte forfra, siger Pia Lund Jeppesen.

Det er åbenlyst, at systemet på mange måder er sandet til i regler og bureaukrati, fordi det i årevis er knopskudt uden, at nogen har ryddet op og saneret undervejs, mener hun.

- Tankevækkende er det, at mere end halvdelen af landets kommuner har udtrykt ønske om at blive sat mere fri. Det er et vink med en vognstang om, at noget bør ændres, siger Pia Lund Jeppesen.

Tillidsbaseret indsats

Medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen oplever ifølge HK Kommunals næstformand dagligt, at systemkrav prioriteres på bekostning af den tid og de indsatser, der kunne gøre en yderligere forskel for de ledige.

- Det er utilfredsstillende for borgere og virksomheder, og det er frustrerende for de ansatte. Helt afgørende er det, at både borgere og ansatte i beskæftigelsessystemet fremover bliver mødt med en langt højere grad af tillid, lyder det fra næstformanden, der fortsætter:

- Det betyder mere tillid til borgerens aktuelle evner og ønsker. Og mere tillid til medarbejdernes faglighed, så borgernes kan tilbydes en mere individuel indsats frigjort fra de mange stive proceskrav. Vi skal væk fra et system, der i udgangspunktet er baseret på mistillid, siger Pia Lund Jeppesen.

Frikommuneforsøget kan ifølge Pia Lund Jeppesen danne fundamentet for et mere effektivt og tillidsbaseret beskæftigelsessystem.

Gode resultater i Silkeborg

Silkeborg er en af de fire kommuner, der nu er udpeget som velfærdskommune på beskæftigelsesområdet. Her hilser HK-tillidsrepræsentant i beskæftigelsesafdelingen, René Aaby Rasmussen, regeringens beslutning om at give hans arbejdsplads mere frihed i jobindsatsen velkommen.

- Der er nu sat en overordnet ramme for, at vi i Silkeborg kan arbejde videre med nogle af de indsatser, vi allerede har sat i søen. Gennem en række investeringsprojekter og i et tæt samarbejde med borgere og virksomheder har vi opnået gode resultater med at give rigtig mange borgere fodfæste på arbejdsmarkedet, siger René Aaby Rasmussen.

I Silkeborg Kommune er man ifølge René Aaby Rasmussen blevet kloge på, hvad der rent faktisk virker i beskæftigelsesindsatsen.

- Jeg ser frem til, at vi nu får endnu bedre muligheder for at strømline indsatsen til gavn for borgere og virksomheder, siger tillidsrepræsentanten.

Andre nyheder

Lug ud i reglerne, og lad medarbejderne bruge deres faglighed
Jobcentermedarbejder: "Jeg kan ikke genkende deres syn på mit arbejde"

Artiklen er opdateret 15. september 2022