Christiansborg i baggrunden. Rytterstatue i forgrunden

Politikerne især i blå blok ved for lidt om virkeligheden på jobcentrene, skriver en medarbejder i et debatindlæg i Politiken. Arkivfoto: Anders Hvid / Christiansborg

Gør man sig mon hos borgerlige partier den ulejlighed at tænke over, hvordan det er at være medarbejder i beskæftigelsessystemet lige nu? Endsige være borger, der får hjælp i et jobcenter, et system der - igen-igen - er under kraftig beskydning?

Sådan spørger fleksjobkonsulent Ilse Asmussen i et debatindlæg i Politiken i dag, hvor hun kritiserer især politikerne fra blå blok for at mangle indsigt i, hvilke rammer hun og hendes kolleger arbejder i. Rammer, som politikerne ovenikøbet selv har skabt: 


- Tænke politikerne over, hvordan det er at være medarbejder eller borger? spørger Ilse Asmussen i et debatindlæg i Politiken. Privatfoto.

- Det ene parti, Venstre, taler om, at menneskesynet skal ændres. Venstre var hovedarkitekten bag den nuværende konstruktion i forbindelse med kommunalreformen. Den mistillidsfulde tilgang kommer netop fra Venstre. Da jobcentrene blev sat i verden, tordnede Claus Hjort Frederiksen mod blødsødenhed i sagsbehandlingen og dovne arbejdsløse, der ikke gjorde nok for at komme i job. 
Systemet er med tiden blevet mere og mere styret af rigide proceskrav og ensretning end tillid til den enkelte medarbejders faglighed, dømmekraft og kendskab til arbejdsmarkedet, skriver hun og fortsætter: 

- Det andet parti, de konservative, vil spare på kontanthjælpen og jobcentrene for at favorisere dem, der i forvejen har nok. Mon man her har en indsigt i, hvordan det er at være kontanthjælpsmodtager? Der er ikke mange, der vælger at være på en offentlig ydelse for sjov, heller ikke den psykisk sårbare, som ikke kan klare presset på et arbejdsmarked, der er styret af store præstationskrav.

Enkelthistorier bliver sandhed

Ilse Asmussen påpeger i sit debatoplæg, at politikerne ikke ved nok om den virkelighed, som medarbejderne arbejder i, og at det heller ikke lader til, at de er særligt interesserede i at få deres syn nuanceret. 

- Det, der personligt påvirker mig mest, er Pernille Vermund, der insinuerer, at jeg som medarbejder per definition piner og plager de borgere, der har brug for hjælp i jobcentret. Den virkelighed kan jeg ikke genkende. 

- Som jobcentermedarbejder har jeg ofte en oplevelse af, at politikere og andre meningsdannere taler mod bedre vidende og mangler indsigt i og forståelse for de mennesker, vi arbejder med i det daglige.

- Enkelthistorier, oftest de dårlige, bliver sandheden om systemet, men virkeligheden er mere nuanceret, og jeg ville have respekt, hvis man viste interesse for det, der faktisk virker. Der er rigtig mange gode historier at fortælle også.

I har selv bestemt de evindelige krav

Det er politikerne selv, der har hældt krav på krav ned over jobcentrenes medarbejdere og ikke mindst de borgere, som medarbejderne forsøger at hjælpe, skriver Ilse Asmussen afslutningsvist. 

- Problemet er, at jeg som medarbejder ikke bliver målt på kvalitet i samtalen, eller om mit arbejde med en borger resulterer i et job. Det, der fylder, er evindelige proceskrav om, at borgeren puttes i den rigtige kasse, at jeg udfører samtaler rettidigt, eller om jeg nu sanktionerer nok.

Det arbejde, vi gør i jobcentrene, er hverken spild af ressourcer eller overflødigt.
- Ilse Asmussen, fleksjobkonsulent

- De krav er ikke vokset i jobcentrenes have, men kommer fra Christiansborg og udmøntes i lange vejledninger fra Star (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).
Hver gang en borger får en offentlig ydelse, skal vi som medarbejdere gennemgå en flere sider lang vejledning om ret og pligt - mest pligt. Det skal gentages hvert halve år, og vi skal huske at journalisere, at det er gjort. Det er helt ude i hampen og fremmer ikke det tillidsfulde samarbejde.

- Der er ikke tvivl om, at systemet trænger til en grundig oprydning, måske hovedrengøring, men det arbejde, vi gør i jobcentrene, er hverken spild af ressourcer eller overflødigt.

Læs mere: 

HK: Jobcentrene er prygelknabe for politisk populisme

Tag hånd om medarbejderne i jobcentrene

Jobcenterledere: Offentligheden tegner et unfair billede af jobcentrene

 

Er du enig? Vær med i Facebook-debatten