Set i forhold til den samlede lønpakke udgør lokallønnen i dag i gennemsnit 10,9 procent af lønnen i regionerne og 8,1 procent i kommunerne. På det kommunale område er lokallønsandelen for alle HK Kommunals overenskomstgrupper steget væsentligt mere end gennemsnittet for alle faggrupper

Som det fremgår er lokallønsandelen for den største overenskomstgruppe, administration og IT i kommunerne, steget med 1,4 procentpoint, hvor gennemsnittet for alle kommunalt ansatte har været ret konstant i perioden fra maj 2010 til maj 2022.

I regionerne er andelen nu på 10,9 pct. Den er siden 2010 vokset med 2,8 procentpoint i gennemsnit for alle ansatte i regionerne, og både ansatte på overenskomsten for administration og IT samt for lægesekretærerne følger godt med i udviklingen i regionerne. Deres lokallønsandel er steget med 2,6 procentpoint. For vagtcentralpersonalet gælder det, at den gennemsnitlige stigning i lokallønsandelen er på 6,4 procentpoint. 

De lokale tillæg i regionerne er stærkt påvirket af håndtering af coronasituationen. Der har været store udsving i lokallønsandelen fra måned til måned i første halvår af 2022. 

Siden 2010 er den gennemsnitlige løn steget med mere end 20 procent, og når den andel, der bliver fordelt efter lokale forhandlinger, enten samlet set er fastholdt (som i kommunerne) eller steget (som i regionerne) betyder det alene, at der er i dag er væsentlig flere lønkroner at forhandle om end for 12 år siden. Når visse faggruppers andel ligger over de nævnte gennemsnit, er der tale om vækst, der ligger betydeligt over udviklingen i den gennemsnitlige løn.

Vær opmærksom på, at der kan være flere årsager til lokallønsandelens aktuelle størrelse, og om lokallønsandele bliver større eller mindre. Den oplagte årsag er selvfølgelig, at der aftales flere eller færre lokale tillæg, men det kan dække over flere ting. Hvis man omklassificerer til højere grundlønninger (fx en assistent med lokallønstillæg, der løftes til en ny, højere specialistgrundløn), så vil lokallønsandelen være faldet, når man måler den, selvom assistenten faktisk er steget i løn.

En analyse kræver lokalt kendskab

Et eksempel på forskelle mellem kommuner/regioner kan se ud på følgende måde: I kommune A, hvor man typisk anvender højere grundlønsindplaceringer med færre lokale tillæg end kommune B, hvor man anvender lavere grundlønsindplaceringer, men flere lokale tillæg. I kommune A vil lokallønsandelen være lavere end i kommune B, mens  gennemsnitslønnen for medlemmerne kan være den samme, højere eller lavere. Det kræver derfor lokalt kendskab, hvis man skal forklare, hvorfor lokallønsandelen ser ud, som den gør.

Herunder ses tabeller for lokallønsandelen, dvs. udviklingen siden 2010 og den samlede andel i maj 2022. De vises både for samtlige ansatte og særskilt for HK Kommunals overenskomstgrupper – fordelt på alle kommuner og regioner.

Hos KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor – kan man finde flere tal, der kan klæde en TR på til lokale forhandlinger. Det samme gælder for kommunernes vedkommende i forhandlerstatistikken, hvor der er en vejledning i at grave data frem.

Læs også: Lokallønnen er bedre end sit rygte

KLUB120-møde

Løn er på dagsordenen 16.-17. januar

En konference for fællestillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte medlemmer af  HK Kommunal – den såkaldte "Klub 120" – skal bl.a. drøfte strategi for lokale lønforhandlinger. Konferencen afvikles 16.-17. januar 2023 i Nyborg. Læs mere om konferencen her.