”En meget stor indsats for et meget lille resultat”.

Sådan kan man sammenfatte mange tillidsrepræsentanters holdning til de lokale lønforhandlinger. Det er ”op ad bakke”, og ”den lokale lønpulje er nærmest ikkeeksisterende”, lyder det fra mange. 

Susanne Fagerlund, forhandlingschef, HK Kommunal
Susanne Fagerlund, forhandlingschef, HK Kommunal

- Vi hører ofte fra tillidsrepræsentanter, at det er en hård kamp at få midler hjem ved de lokale forhandlinger, og det kan opleves som en Sisyfos-opgave, når ledelsen vender tilbage og siger, at der ikke er nogle penge at forhandle om. Derfor er det ekstra positivt, når vi kan se, at indsatsen kan betale sig, og at mange tillidsrepræsentanter lykkes med lokal løn, siger Susanne Fagerlund, HK Kommunals forhandlingschef.

Hun henviser til statistikken, der viser, og HK-grupperne i kommunerne og regioner får en ganske pæn andel af de lønkroner, der bliver fordelt lokalt.

- Tillidsrepræsentanternes indsats betyder, at hovedparten af HK Kommunals overenskomstgrupper opnår en lokallønsandel, der ligger over gennemsnittet i både kommuner og regioner, og når vi taler om udviklingen i lokallønsandelen, er de også rigtig godt med i statistikken.

Selv om der ikke siden 2010 er afsat midler i overenskomsterne til lokale lønforhandlinger, den tidligere såkaldte ”forlodsfinansiering”, er der en stigning i lokallønsandelen for alle HK Kommunals overenskomstgrupper.

Rundspørge i oktober tager pulsen på lokalløn

Der bliver ikke bare kigget i statistik. På møder og konferencer med tillidsrepræsentanter er lokalløn et tilbagevendende emne, og med mellemrum laves der en temperaturmåling blandt de tillidsvalgte.

- Vi holder løbende øje med lokal løn, og vi er meget optagede af, hvordan vi kan hjælpe TR og FTR med at få flere lønkroner hjem til medlemmer. For at få en bedre fornemmelse af tillidsrepræsentanternes oplevelser med lokal løn vil vi i oktober gentage end rundspørge om lokal løn, som vi også foretog i 2017 og 2019. Vi håber, at rigtig mange vil tage sig tid til svare på spørgeskemaet, fortsætter Susanne Fagerlund.

Stormøde om lokalløn i januar

Statistik, resultater af rundspørgen og konkrete erfaringer bliver emnet for et såkaldt KLUB120-møde for alle HK Kommunals fællestillidsrepræsentanter og en række andre tillidsvalgte i Nyborg 16.-17. januar 2023. Her bliver det drøftet, hvordan man kan arbejde mere strategisk med lokalløn. 

Drøftelserne sker bl.a. på baggrund af aktuelle tal for lokallønsandelen, dvs. den del af den samlede løn (ekskl. pension), som de lokale andele af lønnen i gennemsnit udgør. I maj 2022 var lokallønsandelen i kommunerne på 8,1 procent og endnu større i regionerne: 10,9 procent.

Der er store forskelle i tallene for lokallønsandelene, når man ser på dels de enkelte kommuner og regioner og dels på faggrupperne, men statistikken må heller ikke stå alene. Særlige lokale forhold skal med i vurderingen, når man måler resultatet af de lokale forhandlinger.

Læs mere og se lokale tal i artiklen: Lokallønnen vokser – Se udviklingen for din kommune eller region.

KLUB120-MØDE

LØN ER PÅ DAGSORDENEN 16.-17. JANUAR

En konference for fællestillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte medlemmer af  HK Kommunal – den såkaldte "Klub 120" – skal bl.a. drøfte strategi for lokale lønforhandlinger. Konferencen afvikles 16.-17. januar 2023 i Nyborg. Læs mere om konferencen her.