Hævekortautomat i butik

Arkivfoto: Colourbox

I flere større byer har bankerne lukket for borgeres adgang til at kunne hæve kontanter i fysiske filialer.

Det giver store problemer for de udsatte borgere, der ikke er digitale og som ikke har adgang til bankkonti, hævekort mv – og som altså er afhængige af kontanter i deres hverdag.

Den problematik for et samråd før sommerferien med socialminister Astrid Krag og erhvervsminister Simon Kollerup.

Stil krav til bankerne i et udbud

Begge ministre erkendte problemet og havde, ud over forventninger til et igangværende partnerskab om problematikken, flere forslag til løsninger.

Især var Astrid Krag inspireret af Aarhus Kommune, hvor man i udbuddet af bankforbindelse har valgt at stille som krav, at den vindende bank skal sikre adgang til kontanter for udsatte borgere.

-   Det kunne flere kommuner lade sig inspirere af, lød det fra ministeren.

Dertil kommer flere konkrete løsninger fra fx Odense og Aarhus Kommuner.

Fælles institutionskort og hævekort uden koder

Aarhus Kommune har kørt et pilotprojekt på et af kommunens sociale tilbud med oprettelse af en institutionskonto adskilt fra tilbuddets drift, hvor pengene går fra borgerens konto til institutionskontoen. Herefter kan medarbejderen hæve de ønskede kontanter – enten sammen med eller på vegne af borgeren.

En anden model er et hævekort uden kode, så borgeren selv kan hæve kontanter, og der indgås aftale med banken om overførsel af mindre daglige beløb til borgerens hævekort.

En tredje model er med inspiration fra handicapinstitutionen Sølund, hvor man har fælles bankkonto. Fra denne konto udstedes et personligt First Card (Dankort) til alle ansatte (med min. 15 timer). Medarbejderen kan anvende dette kort til at handle på borgerens vegne og dokumentere sine indkøb vha. en særlig app. Løsningen sikrer, at der ikke sker en større opsparing på en konto, og månedsvis opkrævning sikrer, at beløbene opkræves kontinuerligt hos den enkelte borger.

Odense Kommune har samarbejdet med en lokal bankfilial, så den bruger sin universelkonto. Borgeren møder op i banken, og hvis kunden kan identificere sig selv eller genkendes, flyttes det ønskede beløb fra kundens konto til universelkontoen, og de går så fysisk med bankens hævekort hen og hæver beløbet i hæveautomaten.

Andre nyheder til dig

Hvordan skal udsatte få deres ydelser uden hævekort?

OBS på 15 oversete gruppers retssikkerhed

Wammen: Ja, vi må gøre noget for digitalt udsatte