kompetencetalk med skatteforvaltningen på tr konference

På HK Stats TR-konference 14. september delte Trine Lumbye, kontorchef i Service- og Administrationsstyrelsen (t.v.) og Ulla Fabricius, formand for HK SKAT, deres erfaringer med samarbejde mellem TR og leder i forbindelse med projekt 'Fremtidens HK-kompetencer' i Skatteforvaltningen. Foto: Jonas Ahlstrøm.

’Fremtidens HK-kompetencer’ er titlen på et projekt udviklet i samarbejde mellem HK og Skatteforvaltningen. Et projekt, der lige nu er i pilotfasen, men snart skal rulles ud overfor tusindvis af nye såvel som gamle HK-medarbejdere i Skatteforvaltningen. 

HK Stats TR-konference i Fredericia 14. september er de to parter personificeret af Ulla Fabricius, formand for landsklubben HK SKAT, og Trine Lumbye, kontorchef i Service- og Administrationsstyrelsen, som ved en ’kompetence-talk’ stiller deres erfaringer fra projektet til rådighed for HK Stats tillidsrepræsentanter.

Ulla Fabricius

Digitaliseringen buldrer derudaf som et lyntog, og opgaverne ændrer sig hele tiden. Derfor må HK'erne i Skatteforvaltningen hele tiden vedligeholde og forbedre deres kompetencer, sagde Ulla Fabricius på TR-konferencen. Foto: Jonas Ahlstrøm.

LÆS OGSÅDu skal flytte dig, hvis du skal lære at flytte andre

Projektet er opstået ved, at HK Stat og Skatteforvaltningen i fællesskab har sat sig for at give medarbejderne ny viden for at ruste dem til digitaliseringen og til arbejdsopgaver, der hele tiden ændrer sig og stiller nye krav til den enkelte. Udover de regulære kurser, der skal styrke medarbejdernes digitale mindset og tværfaglige kompetencer, omfatter projektet også kurser, der kan hjælpe dem, der føler sig usikre, til at komme i gang med kompetenceudvikling.

- Vi vil sætte fokus på de medarbejdere, der synes, det er en stor udfordring at tage uddannelse, så de kan få skabt klarhed over, hvad det kræver af dem og føle sig godt klædt på. Vi vil indgyde dem, at det ikke er så farligt, siger Trine Lumbye.

Vigtigt at have lederne med

Indsatsen fordeler sig på 3 områder, forklarer Trine Lumbye. Det første er uddannelse i digitalisering og databearbejdning, det andet handler om at ruste medarbejderne til tværfagligt arbejde, og det tredje er fokus på lederne, som har et ansvar for, at medarbejderne har de rette kompetencer.

Det sidste hæfter Ulla Fabricius sig særligt ved.

- Jeg er glad for, at du nævner lederne, for hvis ikke, vi har lederne med hele vejen, kommer vi ikke langt. siger hun henvendt til kontorchefen – som bekræfter, at det handler om at få fortalt den gode historie i hele organisationen, så den breder sig ned gennem alle ledelseslagene.

Trine Lumbye

På spørgsmålet om det kan betale sig at sende alle medarbejderne på kursus, svarede Trine Lumbye: - Ja, for kompetencer er vores valuta. Og med det her projekt sætter vi valuta ind i kompetencebanken. Foto: Jonas Ahlstrøm.

Med projektet vil Skatteforvaltningen opnå, at den samlede medarbejdergruppe har de kompetencer, der skal til for at løse opgaverne. Men det handler også om medarbejdernes værdi på arbejdsmarkedet, mener Trine Lumbye.

LÆS OGSÅFå kompetencesnakken ind i SU og alle MUS-samtaler

- Vi skal bevare den enkeltes markedsværdi. Det vil sige, at man skal være lige så attraktiv på jobmarkedet, hvis man søger et andet job, som man var, da man blev ansat, siger hun.  

Håber alle vil deltage

Vil kurserne foregå i arbejdstiden, eller skal medarbejderne bruge deres fritid og risikere at blive stressede, vil en tilhører vide.

- Kurserne ligger inden for arbejdstiden. Kompetenceudvikling skal passe ind i de arbejdsopgaver, man har i øvrigt, og det er lederens opgave at sikre, at ingen bliver pressede, men at der er den rette balance, fastslår Trine Lumbye.

Næste step efter pilotfasen er at få udbredt kendskabet til kurserne i hele organisationen og få vakt HK’ernes interesse for at deltage. En medarbejdergruppe, som for nyligt er vokset med 3.000 nyansatte med mange forskellige faglige baggrunde, og som nu skal uddannes til at have det rette digitale mindset.

Kurserne, som vil være forløb af 5 dages varighed, er udviklet af udbyderen VIA University College. Men også HK’s egne kurser om teknologiforståelse indgår i projektet med henblik på at ruste skattemedarbejderne til den digitale fremtid.   

- Vi vil tilbyde kurserne til alle, og vi håber, at alle vil være med, lyder det fra Trine Lumbye. 

Se Trine Lumbyes opslag om 'Fremtidens HK-kompetencer' på LinkedIn