TR-konference Fredericia - foto Jonas Ahlstrøm

Tillidsrepræsentanter fra HK Stat blev præsenteret for forskellige redskaber til den daglige samtale og den personlige udvikling under TR-konferencen i Fredericia. Foto: Jonas Ahlstrøm

Tilknytningen til arbejdsmarkedet og meningen med jobbet har de seneste 20-30 år ændret sig drastisk. Tidligere var den ansattes største mål i arbejdslivet at få det klassiske guldur i gave som symbol på lang og tro tjeneste.

Nu er arbejdslivet presset og loyaliteten udfordret. Samtidig kræves der af de ansatte benhård fokus på livslang læring og ’omstillingsparathed’.

LÆS OM KONFERENCEN: Få næring til din hjerne og lær at flytte mennesker

På HK Stats TR-konference åbnede et par af oplægsholderne onsdag i Fredericia med disse tørre konstateringer under overskriften ’Få næring til din hjerne og lær af flytte mennesker’.

Et af hovedformålene med konferencen er at få medlemmerne i gang med den vigtige efteruddannelse. Men det handler i lige så høj grad om, at de fremmødte tillidsrepræsentanter skal have nye redskaber til at aflæse behov hos medlemmerne – og lære at hjælpe kollegerne i deres pressede arbejdssituation.

Afprøver en ’mini-coaching’

- Vi kan give jer nogle værktøjer til at få medlemmerne i tale, mens vi også kan hjælpe jer som TR med teknikker, der kan få gjort medlemmerne mere løsningsorienterede. Men I skal så vidt muligt ikke overlevere dem en løsning. Den skal jeres kolleger selv konkludere sig frem til, men I kan støtte med jeres viden, siger ledelsesrådgiver, mediator og coach Naja Amelung til tillidsrepræsentanterne ved ’handleværkstedet’ Lær at skabe balance mellem arbejde og fritid.

LÆS OGSÅ: Få kompetencesnakken ind i SU og alle MUS-samtaler

På de halvanden time i selskab med ledelsesrådgiveren bliver TR’erne udstyret med teori om basal coaching og meningen med livshjulet. Samtidig kommer alle til både at afprøve teknikkerne i en coachende samtale, mens de også får tegnet deres eget livshjul.

Vi skal kende de 4 typer

For konsulent i adfærd og ledelse Lasse Due Andersen drejer det sig om, at ’stærke relationer skaber store resultater’, hvilket også er titlen på hans bog, han har skrevet. I handleværkstedet Benyt adfærdsdesign og nudging i dine samtaler kommer konsulenten ind på, hvorfor hjernens design mange gange kan smadre en samtale og komme på tværs af en god løsning.

- 90 procent af vores beslutninger træffes af urhjernen. Den har ikke ændret sig siden stenalderen, hvor mennesket lærte at jage og gemme sig for de farlige dyr. Men savannen har ændret sig til et moderne samfund med millioner af nye daglige indtryk. Bevidst nudging kan i den forbindelse bruges som en kommentar til urhjernen. På den måde kan vi lære at tilskynde til en fornuftig adfærd, men vi kan ikke fjerne det frie valg, siger Lasse Due Andersen.

Konsulenten sender alle deltagerne hjem med en ny måde at scanne hinanden på, når vi arbejder tæt sammen i grupper. Grundlæggende kan vi alle nemlig deles op i fire forskellige mennesketyper med varierende social intelligens. Når både ’handleren’, ’forandreren’, ’føleren’ og ’tænkeren’, uden de selv er bevidste om de fire ’typer’, er til stede i en gruppe – eller der kun er fire handlere og en tænker i samme kontor – så er det ikke sært, at vi enten ikke kan komme ud af stedet eller kommer alt for hurtigt afsted, mener Lasse Due Andersen. TR-konference Fredericia - foto Jonas Ahlstrøm

Deltagerne fik både konkrete værktøjer og en "medrivende mellemting mellem stand-up-comedy og en psykolog-session" med hjem fra Fredericia. Foto: Jonas Ahlstrøm

Vil agere efter mennesketype

Før dagens konference havde Marie Louise Bauer fra Østjyllands Politi, Anklagemyndigheden i Århus håbet på at vende hjem med nogle gode fif til at hjælpe kollegerne tilbage på sporet. For de ansatte i TR’ens område har for meget at lave, og det har de ikke selv ansvaret for. De er bare dygtige og pligtopfyldende HK’ere, vurderer hun.

- Jeg er overrasket over, hvor forskellige de to handleværksteder var. Umiddelbart så de ellers ud til at skulle beskæftige sig med nogle af de samme områder. Fra det første meget konkrete værksted vil jeg som TR kunne bruge livshjulet i min kontakt med medlemmerne. Det sidste værksted var meget tænkende og reflekterende ind i vores kontakt med både kolleger og fremmede mennesker. Efter at have oplevet det vil jeg helt sikkert begynde at scanne folk efter deres personlighedstype og forsøge at agere efter det, siger Marie Louise Bauer.

LÆS OGSÅ: Videndeling sker for tilfældigt

Dagen gav hende nogle gode greb til at bryde ind i medlemmernes arbejdsdag og hjælpe dem til en bedre hverdag. Og tillidsrepræsentanten mener, at hun kommer hjem med en bedre forståelse af de forskellige mennesketyper på arbejdspladsen. Den nye viden vil hun benytte sig af for at undgå nogle af de banale misforståelser i hverdagen.

Kampen ER værd at tage

- Jeg kan af og til have et andet blik på en situation og en arbejdsplads udefra, end medlemmerne selv har midt i en stresset dag på jobbet. Jeg kan måske give et par små råd til at undgå nogle af de små bump på vejen. Og selv om de nok ikke altid vil ende med at arbejde mindre, så kan det lette dagen for dem, siger tillidsrepræsentanten.

For hende gav det første handleværksted præcise øvelser i de små teknikker ved en god samtale og i præcis spørgeteknik. Det sidste oplæg var i hendes øjne en ”medrivende mellemting mellem stand-up-comedy og en psykolog-session”. Men begge dele kunne bruges.

LÆS OGSÅ: Arbejdsglæde er afgørende for danskerne

- Som TR spørger jeg ofte mig selv, om kampen er værd at tage. Og jeg kommer heldigvis altid til sidst frem til, at kampen ER værd at tage. For hvis det kan lette hverdagen det mindste for vores medlemmer, så er det værdifuldt, siger Marie Louise Bauer.