Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune behøver ikke have langsommelig sagsbehandling - Ombudsmanden hjælper gerne med gode råd. Arkivfoto: Gladsaxe Kommune.

Nu kan kommuner åbenbart få gode råd til smidig og hurtig sagsbehandling fra ingen ringere end Folketingets Ombudsmand.

En klagesag hos Gladsaxe Kommune omkring forlængelse af sygedagpenge ved arbejdsskader var havnet hos Ombudsmanden.

Gladsaxe havde i deres brev til Ombudsmanden forklaret, at det var et problem, at sagsbehandleren kun kunne tilgå oplysninger fra AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSikring) ved opslag i sagerne hos AES (via funktionen ”Se Sag”).

Vi har ingen snitflade!

Kommunen udtalte også, at AES ifølge kommunens it-leverandør ikke havde nogen snitflade, hvor kommunen kunne hente de relevante oplysninger, og at der derfor ikke fandtes tekniske muligheder i den fælleskommunale infrastruktur for at holde sager i kommunens it-system ajour med AES.

Altså at kommunen ikke havde teknisk mulighed for at bruge den lovhjemlede adgang til at udveksle oplysninger om visse sagsskridt og derved opnå en nemmere og hurtigere sagsbehandling, jf. retssikkerhedslovens § 12 d.

Tilmeld jer abonnement fra AES

Men den mulighed er der, kunne Ombudsmanden så oplyse Gladsaxe – og andre kommuner - om.

Tricket er, at en kommune kan abonnere på oplysninger fra AES via Kommunernes Sags- og Advis-system, så den automatisk får en meddelelse, når AES opretter en arbejdsskadesag eller træffer en afgørelse om anerkendelse, mén eller erhvervsevnetab.

Mere fra Ombudsmanden

Ledige stillinger skal slås op offentligt

Problem, når datoer i dokumenter ændres