I foråret inviterede justitsministeriet en række organisationer, bla HK Kommunal, der skal komme med input til initiativer til, hvordan man kan stoppe den tiltagende chikane af offentligt ansatte.

Det handler især om at offentligt ansatte bliver fotograferet, lydoptaget eller filmet og at disse klip bliver lagt ud på de sociale medier med det formål at chikanere de ansatte

Ligesom man også har fokus på chikane via aktindsigter i konkrete medarbejderes personalemapper.

Første forslag begrænser aktindsigt

Organisationerne har netop været til det andet møde i justitsministeriet – og fra HK Kommunal deltog Henrik Gammelholm, leder af faglig afdeling.

-   Ministeriet lytter meget til vores input og eksempler, men vi er også klar over, at der er tale om afvejning mellem beskyttelse af medarbejderen og så hensyn til fx ytringsfrihed, gennemsigtighed og åbenhed i den offentlige sektor.

Den første udløber af arbejdet er et forslag om at begrænse retten til aktindsigt i fx personalemapper, hvis oplysninger frygtes at kunne bruges til chikane.

Hvornår må man fotografere?

Henrik Gammelholm peger også på, at det kan være relevant at se på grænserne for, hvornår det kan være strafbart at fotografere offentligt ansatte – fx hvis der fotograferes mens den offentligt ansatte udfører sit arbejde og hensigten er at chikanere eller genere den ansatte i at udføre sit arbejde.

-   På samme måde hvornår det kan blive ulovligt at dele billeder af offentligt ansatte på de sociale medier, fordi der er tale om chikane, fortsætter Henrik Gammelholm.

Desuden kunne man overveje om offentlige arbejdsgivere skal have adgang til, i større omfang end hidtil, at føre sager på vegne af ansatte ved chikane o.l.

Læs historien om Bettina Burmeister, som er ansat i Midttrafik, og som ufrivilligt har prøvet at være aktindsigtobjekt.