Hovedindgangen Odsherred Kommune

Foto: Odsherred Kommune

Odsherred kommune har på mange måder været foregangskommune med at indføre og tilbyde 4-dages arbejdsuge.

Da ordningen blev indført i 2019, var det et 3-årigt forsøg, men evalueringen og erfaringerne har været så positive, at der nu er lavet en permanent aftale – som byrådet netop har nikket til.

Hos Eva Haupt-Jørgensen, fællestillidsrepræsentant i Odsherred Kommune, er der stor tilfredshed med den nye aftale.

-  Jeg er rigtig glad for den nye aftale, fordi vi tager de gode erfaringerne fra forsøgsperioden med ind i den nye aftale. Blandt andet sådan, at vi nu favner vore medlemmer endnu bedre, især enlige og børnefamilierne, som jeg hele tiden har haft stor fokus på.  Derudover vil den høje grad af egen arbejdstilrettelæggelse blive en gevinst for både borgere, medarbejdere og vores familier.

Kan frit skifte mellem 4 og 5 dage

Den gamle aftale var nemlig lidt firkantet – enten var man på 4-dages eller 5-dagesugen.

-   Nu kan medarbejdere mere frit skifte mellem de to modeller, alt efter hvordan ugen ser ud i såvel privatsfæren som i arbejdskalenderen. Den øgede fleksibilitet og frihed er vores medlemmer virkelig glade for.

Aftalen siger, at en ansat på fuldtid skal lægge 32 timer på ugens første fire dage, men hvor de fem resterende timer placeres, er op til den enkelte.

Dog har byrådet i Odsherred haft den præmis, at kommunen fremover skal være åben for telefonisk betjening 4 timer om fredagen. Derfor er det aftalt, at man som ansat skal være til rådighed op til 8 fredage om året.

Rekruttering er blevet lettere

Eva Haupt-Jørgensen er selv overrasket over, hvor meget 4-dages arbejdsugen har givet ind i arbejdsliv-balancen hos medarbejderne.

-  Og som ekstra gevinst for organisationen, har vi oplevet, at det har haft en klar positiv effekt for vores fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere.  Det er blevet lettere, og den tendens håber vi vil fortsætte.

Aftalen træder i kraft fra årsskiftet 2023.

Om aftalen i Odsherred Kommune

  • Det er faglig konsulent i HK Sjælland Lena Themsen, der har forhandlet aftalen.
  • I forhandlingerne har parterne lagt stor vægt på at nå en aftale, som favner resultaterne fra det 3-årige forsøg, nemlig med endnu større fleksibilitet og med fokus på borgernes mulighed for betjening udenfor normal åbningstid.
  • Formålet med aftalen er at skabe fleksibel arbejdstid med mulighed for fri på fredage samt at skabe en fleksibel arbejdskultur med bedre balance mellem arbejde og fritid med mulighed sammenhængende restitution over tre dage.
  • Samtidig er formålet øget åbningstid for borgerne på ugens 4 første dage.
  • Det er politisk besluttet og en forudsætning for aftalen, at der er lukket for borgerbetjening i administrationen om fredagen.