Forhandlere på vej i forligsen til TV 2-forhandlinger - foto Tom Gotfred

Urafstemningen for TV 2 Danmark afsluttet med et klart ja fra medlemmerne. Forhandlingschef i HK Stat Lina Gisselbæk Lauritsen takker de to tillidsrepræsentanter Lone Routhe Madsen, København, (øverst t.v.) og Dorte Christensen, Odense (øverst i midten), for deres store arbejde.

96 procent sagde ja. Og samtlige stemmeberettigede afgav deres stemme.

Med en stemmeprocent på 100 blev urafstemningen for HK Stats medlemmer på TV 2 Danmark, afsluttet fredag den 7. oktober kl. 12.

LÆS OGSÅHK Stat indgår aftale med TV 2

Resultatet var en klar opbakning til de forbedringer i overenskomsten, som de forhandlende parterne nåede frem til efter et strejkevarsel og en tur i Forligsinstitutionen. Dermed kunne forhandlingschef i HK Stat Lina Gisselbæk Lauritsen afblæse den strejke, som ellers kunne have ramt TV 2 midt i valgkampen. Metal og 3F har også godkendt deres aftaler.

- Vores tillidsrepræsentanter har gjort et kæmpe stykke arbejde for deres kolleger, så det er en fornøjelse, at kunne give dem besked om, at opbakningen er så massiv, siger Lina Gisselbæk Lauritsen. 

Ledelsen på TV 2 Danmark har også kvitteret for resultatet, og lønforbedringerne er allerede i gang med at blive implementeret, lyder det. 

- Det bliver godt for vores medlemmer, at der kommer lidt mere på lønsedlen – med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2022 for basisløn og 1. april 2022 for de personlige tillæg. Og så ser vi frem til næste forhandling, hvor journalisterne også skal forhandle, og alle faggrupper er klar til at stå sammen. 

Aftalen om en ny overenskomst er ligesom journalisternes aftale etårig. Parterne tager derfor allerede hul på nye forhandlinger om en ny overenskomst for 2023 og frem i starten af det nye år.