mennesker på kontor

- Målet må være at skabe en hybrid arbejdsplads med optimale rammer for både den enkelte og for arbejdsfællesskabet, hvor medarbejderne kan gøre det, der er bedst for dem, samtidig med at der tages hensyn til, at arbejdsfællesskabet skal fungere, siger ledelseskonsulent Hanne V. Moltke. Modelfoto.

Vi har fået en masse erfaring med at arbejde skiftevis hjemmefra og på arbejdspladsen i coronatiden. Det hybride arbejdsliv er kommet for at blive. Allerede nu er der arbejdspladser, der indretter sig med færre arbejdsstationer i forhold til antal ansatte, så medarbejderne skal deles om skrivebordene.

LÆS OGSÅ"Man mister nemt nuancer i jobbet"

Men det hybride arbejdsliv kan have en høj pris. Arbejdsfællesskabet kan komme til at lide under den fleksibilitet, vi hver især får, hvis vi ikke er opmærksom på det, påpeger Hanne V. Moltke, der er ledelseskonsulent og partner i New Stories Consulting.

- Når vi har mindre fysisk fremmøde på jobbet, kan det gå ud over arbejdsfællesskabet. Hvis man sjældent mødes og taler med hinanden fx til fællesmorgenmad om fredagen, svækkes sammenholdet, fremhæver hun.

Nytænkning får sværere vilkår

Når folk arbejder på tværs af tid og sted, får vi typisk et arbejdsfællesskab med færre kolleger, som vi hele tiden samarbejder med, sparrer med og deler viden med. Det kan gøre det vanskeligere at tænke nyt og løse komplekse problemstillinger, der kræver mange input og perspektiver.


Ledelsesrådgiver Hanne V. Moltke. Privatfoto.

- Vi kan for det meste godt løse dagens opgaver hybridt, men spørgsmålet er, om vi også bliver i stand til at løse morgendagens opgaver. For er vi opmærksom på den udvikling, der skal til, når vi ikke møder kolleger, som ikke lige er inde i vores tætteste arbejdsfællesskab? Nye ideer opstår typisk, når man taler med nogen, der er forskellig fra en selv, siger Hanne V. Moltke.

Hvis man kun mødes virtuelt, kan det være meget svært at forstå eller vide, om man er enige om, hvad fx den nye strategi 2030 betyder, påpeger ledelseskonsulenten. Og sidemandsoplæring, der ofte bruges på statslige arbejdspladser i forbindelse med nyansættelser, fungerer heller ikke optimalt, hvis man ikke er på arbejde samtidig.

Tag hånd om udfordringerne

Arbejdspladsen skal være bevidst om de udfordringer, der følger med det hybride arbejdsliv – og tage hånd om dem. Både ledelse og medarbejdere bør forholde sig til, hvordan arbejdsfællesskabet får lige så megen omtanke som fx kerneopgaven. Det er vigtigt, hvordan man skaber den lim, der skal holde det hele sammen, når alle sjældnere er til stede på samme tid. Der kan være brug for nogle nye rammer, som træder i stedet for det fysiske møde og gør det muligt, at man mødes og tilfældigt kan løbe ind i nogen på gangen eller introduceres for en ny medarbejder fra en anden afdeling. Vi skal også være opmærksom på at bruge teknologiske løsninger, der understøtter relationerne, lyder rådene fra Hanne V. Moltke.

Sådan får I det hybride arbejdsliv til at fungere godt

  • Vær opmærksom på, at det ikke er fleksibilitet at skabe ens regler for alle. Hvor meget man kan arbejde hjemmefra, må tilpasses både efter opgaverne, arbejdsfællesskabet, behovet for udvikling og innovation, og den enkeltes behov.Hanne 
  • Lyt til den enkelte medarbejders behov for henholdsvis at fordybe sig i arbejdet og møde kollegerne.
  • Vær opmærksom på de relationer, der svækkes, uden at man helt lægger mærke til det. Planlæg møder og faste tidspunkter, hvor alle ses fysisk.
  • Spørg både de medarbejdere, der gerne vil arbejde hjemme, og dem, der helst er på arbejdspladsen, hvordan de oplever tilhørsforholdet til teamet.
  • Hav de rigtige digitale samarbejdsværktøjer til at binde folk sammen på tværs af arbejdspladsen.

Ledelseskonsulent Hanne V. Moltke har skrevet bogen Hybrid ledelse - samarbejde på tværs af tid og sted sammen med cand.psych. Trille Frodelund Lykke og organisations- og ledelseskonsulent Ida Gamborg Nielsen. Forfatterne er partnere i konsulenthuset New Stories Consulting, og i bogen giver de kyndig vejledning i at få det bedste ud af det hybride arbejdsliv.