Den hybride arbejdsplads og det hybride arbejdsliv er blevet et vilkår i flere dele af det danske arbejdsmarked, og det medfører både muligheder og udfordringer. Det giver mulighed for at skabe en sammenhængende arbejdsplads på nye måder med ansatte på flere lokationer, herunder hjemmearbejdspladsen og kontoret.
Samtidig kalder det på nye opmærksomheder: Hvordan påvirkes opgaveløsningen, når medarbejdere deltager fra forskellige lokationer? Hvad sker der med samarbejdet og den sociale kapital, når nogle arbejder hjemmefra og andre møder ind på kontoret? Og hvad kan man gøre for at styrke sammenhængskraften og trivslen på den hybride arbejdsplads?

På webinaret møder du

Kasper Edwards, Seniorforsker, DTU Management: Forsker i den sociale kapital, samarbejdet og sammenhængskraften på den hybride arbejdsplads. Hør om udfordringer og muligheder for sammenhængskraften med afsæt i forskning.

Louise Hørdum, HR-direktør, Topdanmark: Arbejder med at skabe et bæredygtigt hybridt arbejdsfællesskab. Hør, hvordan Topdanmark finder nye veje til at skabe trivsel og sammenhængskraft på en hybrid arbejdsplads med fire forskellige lokationer, hvor der både arbejdes hjemmefra og med fremmøde.

Webinaret er målrettet ledere, HR og tillidsvalgte og er arrangeret af Arbejdsmiljørådet og BFA’erne: BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø. Det er det første i en række af webinarer, der sætter fokus på arbejdsmiljøet på den hybride arbejdsplads.

Tilmeld dig her

 

Mere om det hybride arbejdsliv 

Fremtidens arbejdsliv: DTU og HK Kommunal sætter i et treårigt projekt fokus på hybridarbejde.

I Holbæk taler man om fremmødedage fremfor hjemmearbejde.