Mindreårige børn får breve, som er tiltænkt forældrene. Arkivfoto: Colourbox.dk 

Bare fordi et IT-system har klare mangler, er det ikke en gyldig undskyldning eller forklaring til ikke at leve op til god forvaltningsskik.

Så klart lyder kritikken af Region Sjælland fra Ombudsmanden i en udtalelse.

Baggrunden er, at Region Sjælland skriver til forældre med information om behandling af mindreårige børn, sker det ofte i breve, som adresseres til barnet og ikke til forældrene.

Og det skyldes tekniske mangler i IT-systemet Sundhedsplatformen.

Fremgangsmåden hænger sammen med, at Sundhedsplatformen ikke har en automatiseret teknisk løsning til at generere breve til forældrene. Derfor kræver det manuelle sagsgange, hvis regionen skal skrive til forældrene.

Barnet sættes i en sårbar situation

Men det er ikke i orden – og slet ikke en gyldig grund.

-    Det er efter min opfattelse ikke en lovlig fremgangsmåde at sende breve, der er tiltænkt forældrene, til mindreårige. Barnet sættes i en sårbar position ved direkte at få tilsendt – måske alvorlig – information, som det kan være svært for barnet at forstå eller håndtere uden nødvendigvis at have umiddelbar adgang til støtte fra en voksen, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden understreger, at mangler ved it-systemet ikke kan begrunde, at reglerne om information til forældrene tilsidesættes. Det er myndighedens ansvar, at de it-systemer, som den anvender, lever op til lovgivningsmæssige og forvaltningsretlige krav.

Region Sjælland og Region Hovedstaden (som også bruger Sundhedsplatformen) er blevet bedt om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionerne anledning til – også i perioden indtil en automatiseret teknisk løsning er på plads.

Andre nyheder

Digital velfærd bør være for alle borgere 
Jobcentrene høster international anerkendelse