Helle Colding Seiersen

HK Stats FTR på AU, Helle Colding Seiersen, og Anders Moestrup, FTR for AC’erne på AU, savner argumenter for, hvorfor AU’s ledelse ikke har gjort mere for at holde på medarbejderne. 'At robustgøre organisation til fremtiden’, hvad det betyder, står for os hen i det uvisse, lyder endnu et kritikpunkt i debatindlægget.

5 medarbejdere er blevet opsagt, 3 har selv sagt op, 2 har fået lov at blive i Emdrup ved København, fordi de er tillidsfolk, alt imens kun 2 ud af de 12 medarbejdere på AU’s udflytningsramte studieadministration på universitetets afdeling i Emdrup flytter med til Århus.

På spørgsmålet om, hvad ledelsen har gjort for at holde på de 12 medarbejdere, hvis arbejdsplads rykker til Århus, svarede administrationschef Ole Jensen, at man ikke havde gjort mere end normalt:

- Ud fra princippet om ikke at tilbyde fleksible vilkår i form af mere hjemme- og distancearbejde, end det er tilfældet for den øvrige studieadministration, har vi ikke gjort mere end, hvad man ellers ville gøre for at holde på medarbejderne, fortalte administrationschef Ole Jensen til Universitetsavisen Omnibus i sidste uge.

Og det er netop den manglende fleksibilitet fra ledelsens side, der vækker skuffelse og utilfredshed hos både HK Stats FTR på AU, Helle Colding Seiersen, og AC’ernes ditto, Anders Moestrup:

- ”Flyt eller forsvind”. Sådan siger man da ikke til medarbejdere på AU, vel?, indleder de med i et debatindlæg i AU’s uafhængige medie Omnibus.

- Som fællestillidsrepræsentanter for henholdsvis HK Stat og AC på AU er vi meget utilfredse med og skuffede over den proces, ledelsen har udsat vores kolleger for, skriver Helle Colding Seiersen og Anders Moestrup og fortsætter:

- Det er desuden vores klare indtryk, at flere af medarbejderne i Århus gerne så, at der blev indgået aftaler om blandt andet distancearbejde med deres kolleger i Emdrup i denne helt særlige situation.

- Vi troede, der blev lyttet til os

Forud for ledelsens beslutning om at rykke den københavnske studieadministration, der hører under Administrationscenter Arts (ACA), til Århus, var det både Helle Colding Seiersen og Anders Moestrups indtryk, at ledelsen lyttede til ønsket om mere fleksible rammer for de københavnske kolleger, der med ét fik 300 kilometer på arbejde.

- I september havde vi et møde med daværende direktør Arnold Boon og administrationschef Ole Jensen, hvor vi sammen med to øvrige tillidsrepræsentanter fra ACA bad om, at der blev udvist medmenneskelighed, ordentlighed og pragmatisme, og at der blev givet mulighed for at indgå individuelle aftaler. Blandt andet mulighed for at arbejde på distancen 1-2 dage om ugen, så det ville være muligt at pendle 2-3 dage, eller at bo i Århus og være på kontorerne på Campus Aarhus og resten af tiden i Emdrup eller hjemmefra, skriver Helle Colding Seiersen og Anders Moestrup i debatindlægget.

campus emdrup

AU Campus Emdrup, hvor studieadministrationen flyttes fra til Århus i maj 2023. Foto: Jesper Rais, AU Kommunikation.

Ifølge de to tillidsfolk valgte ledelsen at overhøre ønskerne og gå i den stik modsatte retning:

- Tværtimod strammede ledelsen reglerne for distancearbejde for alle på ACA inden forhandlingerne med de enkelte medarbejdere i Emdrup. Reglerne for distancearbejde på ACA er de mest rigide og strenge, vi har hørt om på AU, lyder det fra de to medarbejderrepræsentanter. Administrationscenter Arts og er ét af 4 administrationscentre, der tilsammen udgør AU’s Enhedsadministration.

Medarbejderne skal løbe Hurtigere

Som en direkte konsekvens af, at kun 2 ud af 12 medarbejdere flytter med til Århus og det kvalificerede ansættelsesstop på AU, der blev indført tidligere i år, er det uundgåeligt, at de resterende medarbejdere skal løbe stærkere, skriver Helle Colding Seiersen og Anders Moestrup.

- For medarbejdere i Arts i Århus betyder situationen, at de nu kommer til at løbe meget hurtigere, end de gør i dag. For flere af deres kolleger i Emdrup har heldigvis allerede fundet nye jobs, men deres opgaver forsvinder ikke. Og som bekendt er der et kvalificeret ansættelsesstop på AU, hvilket betyder, at vi nok ikke kan forvente, at de ledige jobs besættes lige med det første.

LÆS OGSÅKæmpe elregning på AU skaber utryghed hos HK’erne

AU’s ledelse har som argument for udflytningen fremført, at man ønskede at samle studieadministrationen i Århus, og at man ville ’robustgøre’ organisationen til fremtiden. Flytningen af AU’s københavnske studieadministration til Århus bliver en realitet fra maj næste år.