Antallet af kommunale og regionale HK'ere der søger om tilskud gennem Den Kommunale Kompetencefond er faldende. Foto: Mostphotos

Tiden med corona-nedlukninger førte til et fald i ansøgninger til de fonde, der yder støtte til de kommunale og regionale HK’ere efter- og videreuddannelse. I kommunerne er faldet fortsat, mens det i regionerne kun er steget på grund af en ekstraordinær pulje til lægesekretærernes kompetenceudvikling.

Fagpolitisk konsulent Lars Brandstrup Nielsen fra HK Kommunals sekretariat fortalte om udviklingen på Klub 120-konferencen i sidste uge, og han beklagede tendensen: 

- Det er en dårlig nyhed. Noget kan forklares med, at der har været rigtigt travlt på arbejdspladserne på grund af et efterslæb under corona-nedlukningerne. Men nu vi er nødt til at få vendt udviklingen.

Han begrundede det bl.a. med, at opgaverne i den grad udvikler sig og kræver kvalifikationer på et mere specialiseret niveau. Ikke mindst digitaliseringen sætter fart på den udvikling.

Også den demografiske udvikling er med til at sætte dagsordenen.

- Der bliver flere borgere uden for arbejdsmarkedet, især rigtig mange flere ældre. Dermed opstår der en forstærket efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, der kan udføre opgaverne effektivt, sagde Lars Brandstrup Nielsen.

Fire vellykkede projekter

Konferencen præsenterede eksempler på vellykkede kompetenceudviklingsprojekter:

  • HK’ere på Bornholm overtager vagtplanlægningen fra SOSU-kollegerne
  • Tandklinikassistenter i Nyborg løser nu tandlægeopgaver
  • I Fredericia blev der samlet et helt hold til ”Fremtidens digitale administration
  • Mere trivsel og bedre fokus på kompetencebehov efter kortlægning i Aarhus Kommune

Læs mere om de fire cases i denne beskrivelse(pdf, 8 sider).

Projektet i Fredericia er desuden omtalt i artiklen "Her uddanner de 11 digitale ambassadører lokalt" i det nyeste nummer af Kommunalbladet, der udkommer i denne uge. Artiklen kan også læses her.

Uddannelse kan betale sig

På Klub 120-konferencen blev der fremlagt dokumentation for, hvordan mere uddannelse - gennemsnitligt set - fører til højere løn. Som optakt til konferencen var der desuden distribueret en artikel, der nævnte et helt konkret beløb: Medlemmer, der har gennemført en efter- eller videreuddannelse tjener i gennemsnit 7.000 kr. mere om måneden end de kolleger, der "kun" har deres grunduddannelse.

Find artiklen her.

materialer til inspiration

Tal, facts og gode argumenter for kompetenceudvikling er samlet i et kompendium, der kan hentes på temasiden for Klub 120. På TR-portalen kan man under materialer finde ”Status for tværgående tendenser”, der handler om den generelle udvikling på arbejdsmarkedet og arbejdskraftudfordringen i relation til kompetenceudvikling.
Med henblik på bl.a. en kompetenceindsats inden for de enkelte fag kan man blive inspireret af udgivelsen ”Faggruppeark 2022”, der kan findes samme sted på TR-portalen.