Større jobsikkerhed, mere indflydelse på arbejdsopgaver og -vilkår. Bedre karrieremuligheder.

Sådan lyder tre almenkendte fordele ved at tage kompetencegivende efter- og videreuddannelse. I hvilken udstrækning, der også kan måles en lønmæssig fordel af betydning, har ikke tidligere været dokumenteret, når det gælder HK Kommunals medlemmer.

Det er det nu. HK Kommunal har bedt Danmarks Statistik om at lave opgørelser, der viser lønindtægten i forhold til medlemmernes uddannelsesniveau. Sådan en beregning kan laves, når resultatet præsenteres i anonymiseret form. Og resultaterne er entydige på et par væsentlige punkter:

Medlemmer af HK Kommunal, der har afsluttet en efter- eller videreuddannelse, tjener i gennemsnit 40.103 kr. om måneden. Medlemmer, der ikke har uddannet sig efter grunduddannelsen, har en indtægt på 33.023 kr. Der er tale om bruttoløn, dvs. inkl. diverse tillæg og ikke mindst pension. 

Tallenes klare tale: Forskellen er mere end 7.000 kr. pr. måned. Efteruddannelse kan rigtig godt betale sig.

Efteruddannelse betyder 7000 kr mere om måneden

Hvad tallene ikke fortæller

Tallene dækker alt fra den nyuddannede til chefen på højt niveau og er som nævnt inkl. pension. Desværre er data ikke så detaljerede, at de kan bruges til entydigt at forklare, hvor lønforskellene mellem de to medlemsandele opstår.

Automatikken ved, at fx kommunom og nogle diplommoduler udløser ekstra løntrin, forklarer kun dele af forskellen. Medlemmer i chefstillinger er med i tallene, og det kan selvfølgelig være en anden del af forklaringen, at videreuddannelse fører til bedre karrieremuligheder i det kommunale og regionale hierarki. 

En tredje mulig forklaring er, at en afsluttet uddannelse bare er et rigtigt godt argument ved lokale lønforhandlinger. Som vi tidligere har skrevet, udgør lokallønsandelene i dag i gennemsnit 10,9 procent af lønnen i regionerne og 8,1 procent i kommunerne – set i forhold til den samlede lønpakke. For den enkelte, der får del i disse lokalt fordelte lønkroner, kan tillæggene udgør en væsentlig del af lønnen.

Læs også: Lokallønnen er bedre end sit rygte

TR skal arbejde med lokalløn

På et stormøde 16.-17. januar vil fællestillidsrepræsentanter og en række andre tillidsvalgte i HK Kommunal blandt andet drøfte, hvordan man kan arbejde mere strategisk med lokalløn og kompetenceudvikling. Konferencen er nu åben for tilmeldinger. Vær med til at sørge for, at din arbejdsplads er repræsenteret.

KLUB120-MØDE - Åben for tilmeldinger

LØN og uddannelse ER PÅ DAGSORDENEN 16.-17. JANUAR

En konference for fællestillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte medlemmer af  HK Kommunal – den såkaldte "Klub 120" – skal bl.a. drøfte strategi for lokale lønforhandlinger. Konferencen afvikles 16.-17. januar 2023 i Nyborg. Læs mere om konferencen her.