Det er vigtigt, at vi bruger tid på hinanden, at vi snakker om det meningsfulde arbejde og husker at anerkende hinanden, siger arbejdsglædekonsulent Arlette Bentzen. Foto: PR

Trivsel og arbejdsglæde er noget af det allervigtigste, når du spørger arbejdsglædekonsulent, Arlette Bentzen. De seneste ti år har hun holdt adskillige foredrag og workshops om arbejdsglæde i både kommuner, regioner og private virksomheder som ”Chief Happiness Officer” i konsulentvirksomheden Arbejdsglæde nu.

- Hvis vi er glade, når vi går på arbejde, så smitter vi vores kolleger med arbejdsglæde, og så tager vi det også med hjem. Det kører i ring. Arbejdsglæden er enormt vigtig for vores generelle livsglæde og helbred. Man bliver bedre til sit arbejde, mere effektiv, servicemindet, engageret og dermed en bedre medarbejder, forklarer Arlette Bentzen.

I virkeligheden er det jo logik, at man bliver mere motiveret til at udføre sine opgaver, hvis man trives i sit job. Og faktisk er det ofte den tilbagemelding Arlette Bentzen får, når hun er ude og holde foredrag.

- Jeg oplever ofte, at folk kommer bagefter og siger ”Jamen, vi vidste det jo godt. Vi ved godt, at arbejdsglæde er vigtigt”. Så i virkeligheden er det vigtigste nok, at vi husker at have fokus på det:

- At vi bruger tid på hinanden, at vi snakker om det meningsfulde arbejde og husker at anerkende hinanden. Især hvis man er midt i en forandring – så kan man hurtigt komme til at tale om, hvor travlt man har, og alt det man ikke når. Og dèr er det altså vigtigt også at huske at tale om alt det, vi rent faktisk når, og hvor gode vi også er, understreger Arlette Bentzen.

Resultater og relationer

Hun arbejder med to vigtige R’er. Resultater og relationer.

- Man skal huske at tjekke ind med sig selv og mærke efter: Hvad glæder jeg mig til i dag? Hvad kan jeg gøre mere af – eller hov, jeg er udfordret i dag – hvad kan jeg gøre ved det?, siger Arlette Bentzen og fortsætter:

- Og så til relationerne: Husk at sige godmorgen til dine kolleger. Det lyder meget banalt, men det er virkelig effektivt. Husk at få lagt nogle pauser ind, selvom der er travlt. Og gør noget rart for dine kolleger – tag en kop kaffe med til din kollega, der kommer lige fra et andet møde. Vi ved fra forskningen, at når vi gør andre glade, bliver vi også selv målbart mere glade.

I forhold til resultaterne, så anbefaler hun at se positivt på ens arbejde – og huske skulderklappet.

- Igen, fokusèr på det gode stykke arbejde, du gør, og på de ting du når. Husk at anerkende dine kolleger og give dem et skulderklap, når det er fortjent – hvis de for eksempel har gjort en forskel for en borger eller for teamet. Når det er konkret, tager folk det bedre ind, og så betyder det mere, forklarer Arlette Bentzen.

Alle har et ansvar

Hun understreger, at lederen skal gå forrest, når det gælder om at skabe trivsel og et godt arbejdsliv – men alle har et ansvar.

Lederen skal sætte rammerne og give folk autonomi og frihed.
- Arlette bentzen, arbejdsglædekonsulent

- Vi har hver især et ansvar for vores egen arbejdsglæde! Vi skal alle anerkende det gode kollegaskab, sprede god energi og godt kollegaskab, men det er lederen, der skal sætte rammerne og give folk autonomi og frihed til at gøre de her ting og ikke mindst anerkende det, lyder det fra arbejdsglædekonsulenten.

Arlette Bentzen er ikke overrasket over, at gode kolleger og en god leder topper undersøgelsen blandt HK Kommunals medlemmer.

- Den generelle lykkeforskning viser, at det vigtigste for et lykkeligt liv er nære relationer. Og fordi vi bruger så meget tid på job, er det vigtigt med gode kolleger. Og samtidig har en god leder også en enorm påvirkning. Man siger ofte, at medarbejdere tager et job på grund af jobindholdet, men forlader det igen på grund af lederen. En god leder betyder vanvittigt meget.

At medarbejderne ønsker selvtilrettelæggelse og frihed i arbejdet, kommer heller ikke bag på Arlette Bentzen.

- Ifølge motivationsteorier bliver vi netop motiveret, når vi har autonomi. Det er blevet endnu mere synligt efter corona.

Vi har opdaget, hvad det gør, når vi kan arbejde hjemme et par dage om ugen – når vi har frihed til at arbejde, når det passer bedst ind i vores liv:

- For nogle er det blevet det allervigtigste, at vi er herrer over egen tid. Men det skal selvfølgelig ske i samråd med kolleger, så det ikke bliver egoistisk, og man melder sig helt ud. Kerneopgaven skal stadig løftes i flok, så man bevarer det gode kollegaskab.

Tag temperaturen på arbejdsglæden løbende

Ofte måler man arbejdsglæde en gang om året eller måske kun hvert andet år i en tilfredshedsmåling, men det er vigtigt, at vi løbende har fokus og fingeren på pulsen. Jeg vil derfor anbefale, at man måler den løbende. Det kan enten være til et ugentligt teammøde eller det kan være nogle få ugentlige spørgsmål:

Hvad har været godt og skidt denne uge, og har du været glad? Hvorfor/hvorfor ikke? Nogle gør det også med en grøn, gul og rød bold – det er ikke så vigtigt. Men det er vigtigt, at vi løbende får talt om vores arbejdsglæde, så vi kan handle på vores udfordringer og fejre vores sejre og blive bevidste om, hvad vi skal fortsætte med, forklarer Arlette Bentzen.

 

Læs også:

Frihed og gode kolleger er det vigtigste

To ud af tre HK'ere trives på arbejdet