Sidst der var konflikt på det private område var i 1998. Foto: Colourbox

Retten til at strejke eller lockoute er et stærkt våben, som er sikret i den danske model. Det giver arbejdstagerne og arbejdsgiverne et kampskridt, hvis der ikke kan opnås enighed om nye overenskomster. Eller hvis medlemmerne stemmer nej til de nye overenskomster. 

Find alt om OK23 her. 

 

 

Når der er overenskomstforhandlinger på det private område, starter Dansk Industri (DI) og CO-industri med at forhandle gennembrudsforliget. Når det er på plads, begynder alle andre at forhandle hver deres overenskomster. Det er også her, at HK Handel begynder på overenskomstforhandlingerne på handelsområdet. De fleste overenskomster udløber 1. marts, og man stræber derfor efter at have forhandlet nye overenskomster hjem inden da.

Læs mere: Derfor er gennembrudsforliget vigtigt for dig. 

Forligsmanden kommer på banen

Kort tid inden overenskomsterne udløber, varsler parterne konflikt til forligsmanden.

- Dette gør man hver gang, da man så aktiverer muligheden for at gå i konflikt. Det er således ’normalt’ at gøre. Det er denne handling, som gør at forligsmanden kommer på banen, hvis forhandlingerne ikke er afsluttet inden 1. marts, forklarer Stephan Agger, faglig chef i HK Handel.

Når der er givet konfliktvarsel, aktiveres forligsmandens kompetencer. Altså de redskaber han har magt til at bruge for minimere risikoen for konflikt.
Forligsmanden kan udsætte konflikten af to gange 14 dage. Her vil han forsøge at få parterne til at nå til enighed. Han har magt til at tvinge parterne til forhandlingslokalet.

- Hvis to forhandlende parter ikke kan nå til enighed, vil forligsmanden kigge på, hvad der er forhandlet på plads på andre overenskomster og ud fra det lave et mæglingsforslag, forklarer Stephan Agger, faglig chef i HK Handel.

Hvis mæglingsforslaget godkendes af de forhandlende parter, bliver det sendt til afstemning. 

forligsmanden

Forligsmanden er en person, der har fået mandat af staten til at hjælpe arbejdsmarkedets parter med at afslutte overenskomstforhandlingerne, hvis de ikke selv kan. Han sidder som en del af Forligsinstitutionen. Selve Forligsinstitutionen ligger på Sankt Annæ Plads i København og har siden 1910 haft en nøglerolle i danske overenskomstforhandlinger.
Forligsmanden har en række beføjelser til at hjælpe overenskomstparterne med at skabe forlig bl.a.:

• Indkalde parter til forhandlinger, hvis der er udsigt til konflikt. Det er strafbart, hvis man som part ikke møder op.
• Udsætte konflikter, der ellers ville være trådt i kraft.
• Tvinge de forhandlende parter til at genoptage forhandlinger om bestemte punkter.
• Sammenkæde forlig
• Fremsætte mæglingsforslag, som skal sendes til afstemning

 

Læs mere om Forligsinstitutionen her. 

Overenskomster på det private område er sammenkædet

Når alle overenskomster er forhandlet på plads, skal der stemmes om dem og eventuelle mæglingsforslag. Det er her, du kommer ind i billedet. Som medlem af et fagforbund har man nemlig stemmeret og skal stemme ja eller nej til resultatet.

- Når afstemningen er slut, bliver alle stemmer talt op over hele linjen, og hvis der stemmes ja, får alle ny overenskomst. Men hvis der stemmes nej, så er der risiko for konflikt. Forligsmanden kan beslutte at sammenkæde alle overenskomster, og det bliver de stort set altid, siger Stephan Agger.

Det betyder altså, at selvom et flertal af HK Handels medlemmer stemmer ja, så bliver overenskomsten ikke vedtaget, hvis det totale flertal og mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer på det private område har stemt nej.

- Dermed risikerer HK Handels medlemmer at komme i konflikt, selvom et flertal stemmer ja, siger Stephan Agger og tilføjer:
- Det er virkelig vigtigt, at du som medlem bruger din ret til at stemme, da den er med til at afgøre, hvordan dine løn- og arbejdsvilkår kommer til at være i den næste overenskomstperiode.

Hvis der stemmes nej

Hvis der er stemt nej til de nye overenskomster, kommer der konflikt. Efter afstemningen slutter forligsmandens kompetencer (magt), og det er nu kun de forhandlende parter eller regeringen, der kan slutte konflikten.
Udbryder der konflikt, er der på papiret ingen slutdato for, hvor lang tid den kan vare. En konflikt har dog store samfundsmæssige konsekvenser. Derfor kan regeringen gå ind og tvinge parterne til at stoppe konflikten.

- Vi har flere gange tidligere set regeringen gå ind og sætte en stopper for det hele med et regeringsindgreb. Det vil typisk ende med, at regeringen så laver en lov, der bestemmer, hvordan overenskomsterne skal se ud, indtil der er nye forhandlinger. Det er ikke en fordel for nogle af parterne, siger Stephan Agger.

Hvem skal strejke?

Hvis der udbryder konflikt i form af strejke, så vil du få besked om, hvorvidt du er udtaget til strejke eller ej. Du vil i så fald modtage al nødvendig information af HK Handel, og det er vigtigt, at du følger de instrukser, der kommer.

Hvis du bliver lockoutet, så sker det ved, at du en dag kommer på arbejde og får af vide, at du er blevet lockoutet – at din arbejdsgiver ikke vil modtage din arbejdskraft, så længe konflikten står på. Også det vil HK HANDEL orientere dig om, hvis det bliver tilfældet

Som medlem vil der i tilfælde af konflikt være mange vigtige informationer, og det er vigtigt, at dit telefonnummer og e-mail står registreret korrekt i vores system. Det kan du tjekke på MitHK.

 Læs også: HK-medlemmer får fuld løn i tilfælde af konflikt
Konflikter skal varsles

Så længe en overenskomst er i kraft, er der fredspligt. Det betyder, at medarbejderne ikke må strejke, og virksomhederne må ikke lockoute. Når overenskomsterne udløber - typisk 1. marts - er fredspligten midlertidigt ude af kraft. Fra den dag og til nye overenskomster gælder. Konflikt vil typisk være varslet til 1. marts, men den kan udsættes af Forligsmanden. For det meste kommer konflikten 5 dage efter afstemningen, hvis det altså bliver et nej til de nye overenskomster

Forligsmanden kan udsætte konflikter
Forligsmanden har mulighed for at udsætte varslende konflikter to gange af 14 dage. Forligsmanden kan dog godt afkorte en udsættelse, hvis han ikke mener, at udsættelsen tjener et formål. 
Man skal respektere konflikten
Hvis der udbryder konflikt, er det vigtigt, at du respekterer den. Du må altså ikke gå på arbejde alligevel, hvis du er udtaget til strejke. Det gør strejken ineffektiv.