kate kengen og rita bundgaard

Formand for HK Danmarks Domstole Kate Kengen (t.v.) og formand for HK Stat Rita Bundgaard var torsdag den 23. februar i Retsudvalget for at fremlægge HK Stats forslag til genopretning af domstolene.  

Flere HK’ere ved domstolene. Det har der længe været behov for. Både dommere og dommerfuldmægtige har gentaget budskabet.

Desværre er der kun blevet færre HK’ere ved domstolene i de seneste år, alt imens sagsbunker og ventetider kun er gået i den forkerte retning. I januar i år kulminerede det med, at Københavns Byret følte sig nødsaget til at indføre et ansættelsesstop.

Ansættelsesstoppet var endnu et eksempel på, at domstolene trænger til et politisk fokus fra Christiansborg. Omprioriteringsbidrag, for få hænder, dommere, der må lave HK-arbejde, og lange ventetider for ofre og tiltalte, der svækker tilliden til retsstaten, er ikke nye fænomener.

For at få bugt med problemerne havde Folketingets nyvalgte retsudvalg torsdag inviteret HK Stat i skikkelse af formand Rita Bundgaard, landsklubformand for HK Danmarks Domstole Kate Kengen, og HK Stats analysechef Thomas Lynge Madsen indenfor murene for at høre fagforeningens forslag til en genopretning af domstolene.

HK Stats dagsordenstod ikke blot et ønske om flere bevillinger på den forsinkede finanslov og en flerårsaftale, men også at fortælle, hvordan HK’ernes faglighed kan bringe domstolene på rette vej.

Rette kompetencer til rette opgaver

Helt overordnet var det budskabet, om at HK’erne varetager de administrative og sagsbehandlende opgaver, der blev givet videre til retsudvalget. Udvalgets medlemmer lyttede med stor interesse, fortæller HK Stats delegation.

Lad HK’erne – og gerne flere af dem – beramme sager, bistå dommerne med at lave referater fra retssalene samt sørge for, at vidner, pårørende, ofre og tiltalte kan føle sig trygge, når de møder op i retten, lød rådet fra HK Stat.

LÆS OGSÅ: Opråb fra byretten: - Det går kun én vej, og det er den forkerte

På den måde glider retssagen hurtigere, og der bliver tid og kompetencer til, at dommerne og de dommerfuldmægtige kan holde fokus på den juridiske del og ikke lave administrative opgaver, som i virkeligheden kun stjæler tid fra deres tilstedeværelse i retten.

Rette kompetencer til rette opgaver er ikke blot HK Stats mantra ved domstolene, men gælder også i politiet, hvor flere HK’ere til de administrative og sagsbehandlende opgaver kan frigøre flere betjente til at efterforske kriminalitet. Det samme gælder i Kriminalforsorgens område, hvor fængselsbetjentene kan fokusere på resocialisering af de indsatte, hvis de slipper for administrative opgaver.

Akutpakke til domstolene

Med i rygsækken til retsudvalget havde Rita Bundgaard og Kate Kengen et stort ønske om en akutpakke til domstolene på den forsinkede finanslov for i år. Det er et tiltag, der bygger på flere HK’ere og ressourcer i det hele taget til domstolene, og som skal tage det øverste læs af de store sagsbunker på kort sigt.

På den længere bane argumenterede Rita Bundgaard og Kate Kengen for, at en ny flerårsaftale på området er selve udgangspunktet for at få genoprette domstolene. Dette indebærer at skrotte det forhadte omprioriteringsbidrag, en fremtidssikret aftale, der giver rum til løbende ansættelser af HK’ere og dommere, rekrutterings- og fastholdelsestiltag samt at gøre brug af tidligere erfaringer med varig finansiering af flere HK’ere til at bekæmpe lange sagsbehandlingstider.

LÆS OGSÅHK’ere hos Hummelgaard: Vi hjælper med at stramme straffesagskæden

Retsudvalget var spørgelystne og udviste interesse for HK’ernes kompetencer og HK Stats indspark. Men før en flerårsaftale begynder at tage form, afventer politikerne Rørdamudvalget, hvor HK Danmarks Domstoles formand Kate Kengen sidder med, og som skal komme med anbefalinger til flerårsaftalen.

Effektive domstole

Et af HK Stats bærende argumenter for HK Stats fremlagte løsninger overfor retsudvalget er dét faktum, at de danske domstole faktisk er blandt de mest effektive i EU. Der er med andre ord gode forudsætninger for at investere i flere HK’ere og i domstolene generelt, fordi det viser sig både omkostningseffektivt i kroner og øre og i høj tillid til retsvæsenet fra borgernes side.

Advokatsamfundet, der er advokaternes interesseorganisation, deltog også på mødet. De bakkede op om HK Stats ønske om flere ressourcer til domstolene ligesom de også udtrykte bekymring over de lange sagsbehandlingstider. Fra en analyse påpegede de, at sagsbehandlingstiden i nogle type sager kan stige løbe op i 4 år, hvis der ikke snart bliver taget affære.