Linda Ellesøe, stedfortræder i Tårnby Kommunes borgerservice, har skrevet afsluttende diplomopgave om at påvirke den sociale kapital i positiv retning. Foto: Mogens Jepsen

Lige som mange andre borgerservices har også Tårnby Kommunes været presset helt i bund – ikke mindst på grund af MitID, ukrainere, valg og hvad der ellers er væltet ind af opgaver.

Hvis Linda skal beskrive stemningen den seneste lange tid har den budt på brok, frustration, medarbejderflugt, stress og bare en negativ tone.

-    Det har også påvirket mig, og det er ikke rart at være i, så derfor har jeg villet finde ud af, hvordan man trods alt kan arbejde med at forbedre trivslen og den sociale kapital, vel vidende at skal ske uden at få tilført resurser.

Anerkendelse er det allervigtigste

Øvelsen har altså været at undersøge, hvad man kan gøre for at øge den sociale kapital inden for gældende rammer og vilkår.

Linda har taget afsæt i begreberne tillid, retfærdighed, samarbejde, indflydelse, social støtte, mening og krav i arbejdet, forudsigelighed og anerkendelse.

Anerkendelse viste sig som et afgørende element i alle 9 begreber.

-   Når man føler sig set, hørt og mødt på en ordentlig måde, øger det trivslen, ligesom det modsatte jo også er tilfældet, pointerer Linda.

Anerkendelse skal nemlig forstås ret bredt og handler om kommunikation og adfærd.

9 Ideer til at styrke den sociale kapital

Linda har derved udledt nogle erfaringer og råd til, hvad der kan styrke den sociale kapital under svære omstændigheder.

  1. Ledelsen skal være synlige. Særligt når folk er pressede og frustrerede.
  2. Vigtigt at ledelsen kommunikerer og viser at den lytter.
  3. Vigtigt at hver enkelt medarbejder erkender sit ansvar for at vende stemningen. Den måde man taler på, møder andre, reagerer på udsagn osv.
  4. Medarbejderen skal finde balancen mellem at være berettiget frustreret – give udtryk for det – men også at prøve at være konstruktiv og opbyggelig.
  5. Derfor er det dialog vigtigt. Også den svære dialog om, hvordan man hverisær finder grænsen mellem berettiget brok og at være positiv/konstruktiv.
  6. Tid og mulighed for at pleje relationerne internt i afdelingen, fx ved videndele, mødes på tværs af teams osv – og at ledelsen støtter op om det.
  7. Dialog om trivsel og arbejdsmiljø kan med fordel tage afsæt i de 9 elementer som nævnt i teksten (samarbejde, tillid, anerkendelse, retfærdighed, støtte mv). det giver et konkret udgangspunkt.
  8. Nedsæt fx en trivselsgruppe til bl.a. at holde fast i sociale aktiviteter osv.
  9. I den konkrete situation besluttede kommunen at indføre tidsbestilling i borgerservice, hvilket har sænket stressniveau, fordi forhallen så ikke har været fyldt med frustrerede, ventende borgere.

Andre har også skrevet spændende diplomopgaver:

Et kæmpe puslespil at omstille til EL-biler

En buket blomster til velkomst er ikke nok