• Almira Dapo, TR for 9 kolleger i staben i Socialtilsyn Midt, Silkeborg Kommune.
 • Anja Agergaard Bruntse, TR for 17 skolesekretærer i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Anne Bauenmand, TR for ca. 30 kolleger i forskellige sektioner i staben, Silkeborg Kommune.
 • Anne Seier, TR for 26 kolleger i Ledelsessekretariatet og IT-afdelingen (LEA/IT), Personaleafdelingen (PEA), Teknik&Miljø (T&M) og Økonomiafdelingen (ØKA), Solrød Kommune.
 • Anne-Kirstine Douma, TR for 30 lægesekretærer på Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland.
 • Anne-Mette Baun, TR for 12 kolleger i Driftsenheden på Fælleden og under Udvikling, Kultur og Erhverv i Skanderborg Kommune.
 • Anne-Mette Hjorth Andreasen, TR for 15 lægesekretærer i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Gødstrup og Viborg, Region Midtjylland.
 • Carina Jensen, TR for 17 kolleger på præhospitalets patientbefordring (Kørselskontoret) i Holstebro, Region Midtjylland.
 • Emma Gade Boll, TR for ca. 20 administrative medarbejdere i Børn og Kultur, Morsø Kommune.
 • Erik Vogt Rentzmann, TR for 26 kolleger i Jura, Udbud & Forsikring samt Politik & Strategi, Tønder Kommune.
 • Heidi Skaarup Rasmussen, TR for 51 lægesekretærer i fællessekretariatet på Thisted Sygehus, Region Nordjylland.

Syv gode råd fra en erfaren TR

 • Helene Frøslev, TR for 19 kolleger i sekretariatet på Øre-, Næse-, Halsafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup, herunder hjøreklinikkerne i Viborg og Holstebro, samt Øjenafdelingen, Region Midtjylland.
 • Helle Stockfleth Olsen, TR for ca. 60 kolleger – sammen med TR-kollega – i Center for IT og Medicoteknologi (CIMT), Region Hovedstaden.
 • Isabella Maria Holmgaard, TR for ca. 30 lægesekretærer på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Sjællands Universitetshospital Køge, Region Sjælland.
 • Jane Kortsen, TR for 8 kolleger inden for økonomi og administration under Børn, Unge og Familieindsatser i Assens Kommune. 
 • Jane Møller Hansen, TR for ca. 30 lægesekretærer, kontorassistenter og servicesekretærer på Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle, Region Syddanmark.
 • Käthe Juhl Vestergaard, TR for 16 skolesekretærer på folkeskolerne, ungdomsskolen og en specialskole i Assens Kommune.
 • Lene Arentoft, TR – sammen med en TR-kollega – for ca. 150 kolleger på Jobcenter Vejle, Vejle Kommune.
 • Lilly Petersen, TR for 46 kolleger i kontrolenhed, opkrævning, boligadministration, centraløkonomi, lønservice, intern revision samt digitalisering og udbud i Sønderborg Kommune. 
 • Lotte Holm Lundfold, TR for kolleger i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF), Kolding Kommune.
 • Lotte Nørby, TR for 18 lægesekretærer i O-OPI (ortopædkirurgisk, Operation & Intensiv) på Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland.
 • Melanie Sarold Persson, TR for 9 kolleger i hjemmeplejen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), Københavns Kommune.
 • Mette Fahlgren, TR for ca. 30 lægesekretærer, sekretærer og sygeplejesekretærer på Ortopædkirurgisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød, Region Hovedstaden.
 • Mette Gaarsdahl Jørgensen, TR for ca. 60 kolleger på Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstaden.
 • Mette Madsen, TR for 34 kolleger på Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital (OUH), Region Syddanmark.
 • Mette Waitz Pfeiffer, TR for kolleger i By, Kultur og Miljø, Roskilde Kommune.

218 blev nyvalgt i 2022 - lidt TR-statistik

 • Michella Wittenhoff, TR for 18 sekretærer af alle slags på Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød, Region Hovedstaden.
 • Michelle Nordahl, TR for 14 tandklinikassistenter i Sorø Kommunale Tandpleje.
 • Mona Masri, TR for 27 lægesekretærer på Afdelingen for Mave-, tarm- og leversygdomme på Herlev/Gentofte Hospital, Region Hovedstaden.
 • Morten Aagaard Henriksen, TR for ca. 20 kolleger i økonomiafdelingen, Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Olivia Stobberup, TR for ca. 100 lægesekretærer på forskellige afdelinger på Regionshospitalet Horsens, Region Midtjylland.
 • Pernille Løwe-Press, TR for 40 kolleger i Social og Sundhed samt Børn og Familie, Rudersdal Kommune.
 • Pia Ankersø Alexandersen, TR for 96 kolleger i Borgerservice, Esbjerg Kommune.
 • Pia Gammelgaard, TR for ca. 30 lægesekretærer i Fælles Akut Modtagelse, Åbenrå Sygehus, Region Syddanmark.
 • Rikke Jørgensen, TR for ca. 30 lægesekretærer på Bornholms Hospital, Region Hovedstaden.
 • Ruaa Khalil, TR for ca. 50 kolleger i Jobcentret, Rødovre Kommune.
 • Susanne Skriver Ipsen, TR for ca. 40 kolleger i administrationen i Centralforvaltningen, Kolding Kommune.
 • Susanne Aagaard Thomsen, TR for 17 lægesekretærer i kirurgien på Aabenraa Sygehus, Region Syddanmark.
 • Sussi Tudborg Olsen, TR for 12 HK'ere i Tandplejen i Egedal Kommune.
 • Tina Ryander, TR for ca. 60 kolleger i Hillerød Kommunes jobcenter.
 • Ulf Viig, pr. 1. april TR for 77 kolleger i primært Produktområdet, der er en del af IT-afdelingen, Region Midtjylland.

Ovenstående er registreret som nye TR i HK Kommunal i perioden siden medio december 2022. På listen er kun de, der har nået at svare på en mail, hvor de blev bedt om supplerende oplysninger.