Foto: Colourbox.

Minimallønnen og forskudttidstillæg på en række butiksoverenskomster stiger. Foto: Colourbox.

Normalt stiger minimallønnen på butiksoverenskomsterne 1. marts. I år har det dog været anderledes, fordi vi først har skulle genforhandle overenskomsterne med arbejdsgiverne.

Nu er overenskomsterne stem hjem. Det betyder, at minimallønnen og forskudttidstillæg på butiksoverenskomsterne stiger med tilbagevirkende kraft fra 1. marts.

Det er din arbejdsgiver, som skal sørge for, at du får udbetalt den rigtige løn. Der kan være forskel på, hvornår du kan se stigningen på din lønseddel. Det afhænger af lønbogholderiet på din arbejdsplads.

Du kan altid kontakte din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545 og bede dem se din lønseddel igennem, så du er sikker på, du får det rigtige udbetalt.

Husk din personlige lønsamtale

Det er vigtigt at huske, overenskomster kun sætter rammen for din løn. Minimallønssatserne er f.eks. det absolut mindste, din arbejdsgiver må betale dig. Din personlige løn skal bl.a. afspejle din stilling, indsats, kompetencer og uddannelse. Det er derfor de færreste ansatte i butik, som bør være på minimalløn.

Derfor skal du huske at bede din arbejdsgiver om en personlig lønsamtale. Faktisk sikrer din overenskomst dig ret til en hvert år.

Hvis du allerede har forhandlet et personligt tillæg til din løn, skal du være opmærksom på, om din samlede løn stiger sammen med minimallønssatserne.  Mange arbejdsgivere modregner minimallønsstigningen i de personlige tillæg, så din løn forbliver den samme. Hvis det er tilfældet, bør du anmode om en personlig lønsamtale. Grundlaget for dit personlige tillæg har jo ikke ændret sig pga. minimallønsstigningen.

De nye overenskomster indeholder også en masse andre fordele i forhold til lokal løndannelse, Fritvalgs Lønkonto, pensionsbidragssatser, barsel og nultimerskontrakter. Dem kan du læse om her.

Er du ansat i Coop,  BA eller SFU?

En række overenskomster bliver først forhandlet på bagkant af butiksoverenskomsterne under Dansk Arbejdsgiverforening. Læs mere her. Når overenskomsterne med Coop, BA og SFU er forhandlet og stemt igennem, vil ændringerne gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. marts (for mellemledere i Coop fra 1. april)

Er du ansat på servicestation under Drivkraft Danmark?

Udover stigning i minimallønnen og forskudttidstillæg stiger servicestationstillægget også med tilbagevirkende kraft fra 1. marts. Du kan læse mere om den nye servicestationsoverenskomst med Drivkraft Danmark her.

Er du ansat på lager og kontor?

Funktionæroverenskomsterne indeholder ikke minimalløn eller forskudttidstillæg. Her forhandles lønnen lokalt.