Det betaler sig at tage lønsamtalen. Ca. 2 ud af 3 medlemmer har landet et resultat ved deres seneste lønforhandling. Foto: Colourbox

 

De seneste år er reallønnen faldet og dermed også vores købekraft. Det betyder, at vi kan købe færre varer for den løn, vi får. I HK Handels nye overenskomster er der lønstigninger, der er med til at indhente noget af reallønstabet. Dels gennem en forhøjet fritvalgskonto i 2024 og en stigning i, hvad du får udbetalt i 2023. Du kan se, hvilke overenskomster, der stadig  mangler at blive forhandlet her.

 

Læs også: NYE LØNSTIGNINGER: NU STIGER DIN LØN MED TO PROCENT

 

 

Lønstigningerne dækker dog ikke hele reallønstabet, og derfor er det vigtigt, at du som handelsansat bruger din ret til at forhandle løn for at indhente endnu mere.

På nogle overenskomster – blandt andet butiksoverenskomsten – er der en såkaldt minimalløn. Minimallønnen stiger markant i de kommende år, således at fx en ufaglært butiksansat på minimalløn under overenskomsten med Dansk Erhverv  stiger 11,2 pct. i løn. Men også her er det vigtigt, at du stadig forhandler med din arbejdsgiver om en højere løn. Minimallønnen er nemlig blot den mindste løn, som din arbejdsgiver må give dig.

Minimallønnen i sig selv fastlægger ikke, hvad du skal have i løn. Det er ikke meningen, at minimallønnen skal være den normale løn
- Stephan Agger, faglig chef i HK Handel.
Din løn skal afspejle din stilling, indsats og uddannelse samt dine kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet og ansvar.

 

Lønforhandling, lønforhandling, lønforhandling

For at få den løn der afspejler alt det, er der ingen vej uden om lønforhandling.

- For de fleste bør lønnen være over minimallønssatsen, og du bør jævnligt forhandle med din arbejdsgiver om en højere løn, siger Stephan Agger. 

Når du er på en af HK Handels overenskomster, har du ret til en lønsamtale mindste én gang om året, hvis du beder om det. 

- Vi kan se, at de medlemmer, der rent faktisk gør brug af deres ret til en lønsamtale, får noget ud af det. Så det kan godt betale sig, siger Stephan Agger.

Husk, at du altid kan tage fat i din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til, hvordan du skal gribe din lønsamtale an.

Din overenskomst er (som minimum) 83.258 kr. værd

I overenskomsten får du både direkte lønstigninger, men du får også en række rettigheder, der er mange penge værd. Følgende udregning er baseret på mindstelønnen for en ufaglært i 2024 med en arbejdsuge på 37 timer. Er din løn højere, og har du fx anciennitetstillæg, får du endnu mere ud af overenskomsten.

• Pension (arbejdsgivers andel = minimum 9.7%): 27.445 kr.
• Feriefridage (fem om året): 4.992 kr.
• Løn under selvvalgt uddannelse: 11.938 kr.
• Frivalgskonto på ekstra 9% af lønnen: 23.362 kr.
• Børnefamilier: barns første sygedag (1 gang om året): 1193 kr.
• Reduktion i arbejdstiden for helligdage (op til 12 dage kompenseres fra 2024 om året med tilsvarende lavere arbejdstid): 14.326 kr.

Din overenskomst er (som minimum) 83.258 kr. værd.

 

Gode muligheder for lokalaftaler særligt på lagerområdet


Selvom der på HK Handels overenskomster ikke er en aftale om specifikke lønsatser udover minimallønnen, så kan der være det på den enkelt arbejdsplads gennem en såkaldt lokalaftale.

I så fald er det din tillidsrepræsentant, der har forhandlet en aftale på plads med jeres arbejdsgiver på vegne af dig og dine kolleger.

- Det er en model, der særligt på lagerområdet har givet gode resultater. Derfor vil vi selvfølgelig opfordre til, at I på virksomheden lokalt drøfter både muligheden for lokalaftaler og selve løndannelsen ud fra overenskomstens parametre, siger Stephan Agger.

Læs fx om Nomecos lokalaftale på lageret her. 

kom godt i gang med lønforhandlingen

Vores erfaringer viser, at alle kan få noget godt ud af at tage en lønsamtale. Ca. 2 ud af 3 medlemmer har landet et resultat ved deres seneste lønsamtale. Og selv dem, der ikke opnår et resultat med det samme, de får det nemmere ved de efterfølgende samtaler. Du kan nemlig få et pejlemærke til, hvad du skal forbedre for at få mere i løn næste gang. En del af vores medlemmer veksler også løn til et andet gode, fx en ekstra betalt fridag.
 

Se, hvordan I kan løfte hinanden ved at tale åbent om løn