Danske pengesedler - arbejdsgiverne bruger nemlig corona som carte blanche til at nægte lønforhandling

De statslige HK’eres begejstring for uddannelse er så stor, at bare ét minut og 45 sekunder efter forrige fondsåbning var de 2,3 millioner kroner i Den statslige Kompetencefonds HK Stat-pulje allerede fordelt. At pengene bliver fordelt så hurtigt, er langtfra usædvanligt, så det gælder om at sidde klar og trykke ’send’, så snart fonden åbner den 6. juni klokken 10.

Det glæder HK Stats uddannelsespolitiske konsulent Patrick Terman-Andreasen at se, at HK’erne har så stor appetit på at uddanne sig. Samtidig minder han om, at der også er andre veje til at få finansieret sine kursus- og uddannelsesønsker.

- Det er vigtigt at huske, at arbejdsgiveren er forpligtet til at sørge for, at man får den nødvendige kompetenceudvikling, og at kompetencefonden er et supplement hertil. Har man søgt midler fra kompetencefonden og fået afslag, så gå til arbejdspladsens ledelse og søger pengene der, lyder rådet fra Patrick Terman-Andreasen.      

Som HK’er kan man søge om støtte på op til 25.000 kroner om året til dækning af uddannelsesgebyr, bøger, transport og ophold. Nogle uddannelser er på en positivliste og dermed allerede godkendt. Man kan også få støtte til andre kurser og uddannelser – det skal blot vurderes individuelt, om de opfylder fondens betingelser.

Den Statslige Kompetencefond blev aftalt ved OK18 og videreført med OK21. Fonden rummer 172,5 millioner kroner.

Se, hvordan du søger

 

Datoer, hvor fonden åbner for ansøgninger

2023
Tirsdag d. 6. juni kl. 10.00
Tirsdag d. 3. oktober kl. 10.00
2024
Tirsdag d. 6. februar kl. 10.00
Pengene fordeles efter først til mølle-princippet.