ældre hænder på tastatur

De ældre HK'ere sakker bagud, når det handler om at søge penge fra Den statslige Kompetencefond. Modelfoto: Mostphotos

Sammenligner man fordeling af antal tilsagn til støtte fra kompetencefonden og årsværk i staten i forhold til alder, viser tallene, at de 40-49-årige HK’ere er dem, der får bevilget mest uddannelse gennem kompetencefonden. Ud af det samlede antal årsværk udgør de 22 procent, mens aldersgruppen udgør 32 procent af dem, der har fået tilsagn fra fonden. Næsten det samme gælder for HK’erne mellem 30 og 39 år, hvor procenttallene er henholdsvis 19 og 28.


HK Stats uddannelsespolitiske konsulent Patrick Terman-Andreasen opfordrer alle uanset alder til at søge penge til uddannelse fra Den Statslige Kompetencefond.

Derimod er der forholdsvis færre af de ældre stats-HK’ere, som tager del i fondspengene. De 50-59-årige udgør 29 procent af antal årsværk, men kun 20 procent af dem, der har fået tilsagn. Endnu værre ser det ud for gruppen af HK’ere over 59 år. De udgør 13 procent af årsværkene, men tager kun en beskeden bid af tilsagnskagen, nemlig 3 procent.   

Selv om man er over 50 år, skal man ikke holde sig tilbage fra at søge, mener Patrick Terman-Andreasen.

- Det er aldrig for sent at lære noget nyt. Og med det tempo, vi ser på udviklingen fx i nye teknologier, er det afgørende, at man bliver ved med at udvikle sig i jobbet. For mange af de arbejdsopgaver, der findes i dag, vil se helt anderledes ud om bare 5 år. Derfor er det min klare anbefaling, at man som HK’er uanset alder, løbende tager mere uddannelse, også selvom man er i den sidste del af sit arbejdsliv, siger uddannelseskonsulenten.

Administration og forvaltning hitter igen

En femtedel af HK’erne fik i perioden februar til juni 2023 tilsagn fra kompetencefonden til uddannelse inden for emnet administration og forvaltning, som også var det mest populære emne i tidligere runder. Næsten lige så mange, 18 procent, fik bevilget uddannelser inden for kommunikation, og på tredjepladsen lå emnet digitalisering og it med 14 procent. Emnerne, som færrest har søgt og fået kurser inden for, er konflikthåndtering og laboratoriearbejde – i begge tilfælde 1 procent.

LÆS OGSÅ: Kom på forkant med dataarbejdet

Moduler på diplomuddannelser er igen det uddannelsesniveau, som flest, godt en tredjedel, har fået tilsagn til, mens en femtedel har kastet sig over moduler på akademiniveau. Øvrige aktiviteter, som dækker over kompetenceudvikling ikke omfattet af positivlisten, fylder godt en fjerdedel af HK’ernes uddannelsesvalg.

Der er i perioden givet 204 tilsagn til uddannelsesaktiviteter, og det samlede forbrug af fondspenge er 2,3 millioner kroner.

Nordjyllands Politi stormer ind på andenpladsen

Skatteforvaltningen, som i 2021-22 tog den største bid, er stadig nummer 1 på top25, hvad angår de enkelte arbejdspladsers forbrug af midler fra HK Stats fondspulje. Som ny på andenpladsen ligger Nordjyllands Politi. Dermed er Statens It og Banedanmark rykket en plads ned til tredje- og fjerdepladsen.

Gør man bevillingerne op på ministerieområder, er det Uddannelses- og Forskningsministeriet, der ligger i top med forbrug af 17 procent af midlerne. På andenpladsen ligger Justitsministeriet med 16 procent, og Børne- og Undervisningsministeriet udgør sammen med Skatteministeriet en delt tredjeplads med et forbrug på 13 procent af fondsmidlerne.