Uddannelse - møde - foto Jacob Lund Photography

Ny uddannelse giver HK'erne mulighed for at få papir på deres kendskab til dataarbejde. Foto: Jacob Lund Photography

Arbejdet med data fylder stadigt mere på de statslige arbejdspladser. Det er et fagområde, som HK’erne historisk set har været meget involveret i, og er med til at understøtte i det daglige. Og med den øgede digitalisering af mange statslige områder er der sket en markant stigning i mængden af data, som lander på HK’ernes skriveborde.

Det stiller nye og anderledes krav til at kunne arbejde med data på forskellige niveauer og måder. Det ses nu også tydeligt i efterspørgslen på medarbejdere, der skal kunne arbejde med alt lige fra dataanalyser til formidling af viden på et klart sprog – og med levering af data til ledelsen eller andre interessenter.

Du skal derfor allerede nu sørge for at blive klar til fremtidens arbejdsmarked. Det kan du gøre ved at melde dig til det helt nye akademimodul ’Værdiskabende dataanalyse- og formidling’, som bliver udbudt fra september 2023. HK Stat har været med til at få udviklet det nye akademifag, hvor fokus i høj grad er på den praktiske tilgang til at arbejde med dataanalyser.

”Vi skal spille os attraktive”

I forarbejdet med at få stablet det nye fag på benene, har fire af HK Stats dygtige og engagerede medlemmer været med i hele processen. Karina Sørensen og Susanne Ørnbo fra politiet og June Rabe og Viktoria Wellendorph fra skatteforvaltningen har bidraget med viden og forslag til, hvad man som kursist skal kunne, når man har deltaget i faget. Det har været vigtigt for HK Stat, at både administrative, laboranter og it-folk kan drage nytte af uddannelsen.

- Det er netop sådan en uddannelse, vi har behov for lige nu som HK’ere. Hvis ikke, vi uddanner os til opgaven, vil der blive trukket andre medarbejdere ind med højere uddannelse og højere løn. Vi skal spille os attraktive ved at lære arbejdsgangen, så vi får jobs med databehandling. For vi kender huset og har den relevante viden, siger Karina Sørensen fra Sydøstjyllands Politi i Horsens.

Hun mener, det er vigtigt, at HK’erne hele tiden dygtiggør sig for at være med. Fx er et af de nye vigtige jobs ved politiet lige nu, at medarbejdere skal kunne trække data ud for at køre sager. Det ”kunne snildt være et job for en HK’er”, siger Karina Sørensen, som betoner, at det arbejde har HK’erne jo altid gjort – bare tidligere med fysiske bilag.

”Hvor er det fedt for vores HK’ere!”

Viktoria Wellendorph er FTR for HK’erne ved Administrations- og Servicestyrelsen under Skatteforvaltningen. Hun mener, at når HK’erne ser faget, bliver mange lidt skræmte. Men læser man dybere, kan man hurtigt se, at HK’erne tidligere har rørt ved næsten alle de enkelte dele. Man skal derfor ”ikke lade sig skræmme”, siger Viktoria Wellendorph, som gerne vil have HK’erne til at prale lidt mere med alt det, de kan.

LÆS OGSÅ: Du bliver aldrig for gammel til at blive klogere

- Da jeg så, at akademifaget blev til noget, var min første tanke: Hvor er det fedt for vores HK’ere! Udviklingen viser lige nu, at der er behov for medarbejdere med evner inden for databehandling. Og det behøver ikke være folk fra de videregående uddannelser. HK’erne er med vores mere praktiske tilgang allerede rustet til opgaven. Det er et stort område, hvor vi tidligere har vist, at det kan vi faktisk godt. Nu kan vi så bare få papir på det, siger Viktoria Wellendorph. 

Målgruppen er også dig, der som erfaren datahaj gerne vil bruge din viden om data til at foreslå nye arbejdsgange, eller til at blive skarpere på at formidle resultater af dataanalyser. Men det nye fag er primært for dig, som helt grundlæggende gerne vil lære, hvad det vil sige at lave en dataanalyse og kunne bruge det i hverdagen – uanset hvilket niveau af dataarbejde du sidder med i dag.

Du skal nemlig som HK’er oftere sidde med fingrene dybt begravet i data og samtidig kunne formidle resultatet til udenforstående. Det bliver helt afgørende, at du med dit dataarbejde på en konstruktiv måde kan skabe værdi for dine kolleger, din arbejdsplads og dig selv.

Nye spændende arbejdsopgaver

Der opstår med andre ord allerede nu mange nye spændende arbejdsopgaver for HK’erne i staten, mens vi samtidig ser en høj grad af automatisering på dataområdet. Arbejdet med formidling af data er virkelig et arbejdsfelt, som rykker, men der har manglet en præcis uddannelse på området.

Det er ikke nok at skabe et akademimodul, der på overfladen lyder flot og fint. Det vigtigste er, at det øger dine færdigheder og viden, så du efter uddannelsen kan få nye spændende arbejdsopgaver, som er relevante i din hverdag.

Hvis du synes det lyder spændende og kunne tænke dig at læse mere om faget, kan du gøre det her.