Foto Pelle Lindegaard Bügel

Overfor Arbejdstilsynet har Naturhistorisk Museum i Aarhus tilkendegivet, at de overvejer at udstyre medarbejderne på Molslaboratoriet med overfaldsalarmer, skrev TV2 Østjylland i marts. Foto: Pelle Lindegaard Bügel 

Under overskriften ”Jeg vil ikke ende som en grøntsag” fortalte kursusansvarlig og HK’er Anni Kjeldsen til HK Statbladet, hvordan hun gennem de sidste 2 år har været udsat for chikane og trusler fra yderligtgående dyreaktivister, der har set sig vrede på hendes arbejdsplads, Molslaboratoriet, på grund af forskningsprojektet Rewilding Mols.

Som konsekvens har hun måttet frasige sig sin lederstilling, gå betragteligt ned i løn og kæmper dagligt med PTSD-symptomer. Annis historie og chikanen mod Molslaboratoriet har fået Radikale Venstres rets- og miljøordfører, Zenia Stampe (RV), op ad stolen. Hun vil have justitsminister Peter Hummelgaard (S) til at redegøre for, hvordan Østjyllands Politi vil håndtere chikanen mod medarbejderne og forskningsprojektet:

- Det er for - helt åbent - at høre politiets betragtninger om sagen, samt hvordan de håndterer den uholdbare situation. Men min hensigt er naturligvis også at få sagen ind på ministeren og politiets radar. Som offentlig ansat skal man selvfølgelig kunne gå trygt og sikkert på arbejde, siger Zenia Stampe til HK Statbladet.

Fåmælt ordensmagt

Også ulovlig fodring af de græssende dyr er en gennemgående og gentagen form for sabotage, der bliver begået mod Molslaboratoriet. Også biolog og formidlingschef ved Naturhistorisk Museum, Morten D.D. Hansen, der er kendt fra en række tv-programmer, har modtaget trusler på grund af rewilding-projektet.

LÆS OGSÅ: "Jeg vil ikke ende som en grøntsag"

Molslaboratoriets har oplevet i alt til 52 tilfælde af sabotage, chikane og trusler mod stedet og medarbejderne, hvoraf nogle forhold er anmeldt til politiet. Sidste år blev der rejst 2 sigtelser for ulovlig fodring af dyrene, mens det er uvist, om sager med chikane og trusler har ført til sigtelser. HK Statbladet har forsøgt at få et interview med Østjyllands Politi om situationen på Molslaboratoriet, men ordensmagten vil kun svare skriftligt og ønsker ikke at oplyse antallet af anmeldelser og sigtelser.

- Østjyllands Politi kan bekræfte, at vi har modtaget anmeldelser om flere mulige strafbare forhold omkring Molslaboratoriet. De angår hærværk, trusler, vold og dyrevelfærd. Vi har ikke yderligere kommentarer, udover at vi er opmærksomme på konflikten, og at vi ser med stor alvor på de anmeldelser, vi har fået ligesom, vi i samarbejde med øvrige myndigheder løbende fører tilsyn og er synlige i området.

"Det skal vi ikke tolerere"

Radikale Venstre rets- og miljøordfører, Zenia Stampe, er til gengæld mere meddelsom i sit syn på sagen. Som en del af partiets miljøpolitik er hun fortaler for Rewilding Mols-projektet, hvis formål er at forbedre og gøre os klogere på biodiversiteten. Hun har selv besøgt Molslaboratoriet og er uenig med dyreaktivisterne i, at Molslaboratoriet overtræder dyreværnsloven.

Desuagtet er chikane og trusler mod medarbejderne helt uacceptabelt, fortæller hun til HK Statbladet:

- Jeg forholder mig til, at myndighederne på deres mange besøg ikke har fundet grund til anmærkninger mod Molslaboratoriet. Øjne kan se forskelligt og uanset, hvad man synes om projektet, er chikane, sabotage og trusler langt over grænsen. Det skal vi ikke tolerere, fastslår Zenia Stampe.

Et principielt problem

Zenia Stampe sidder på 12. år i Folketinget, og da udlændingedebatten var på sit højeste i 10’erne, stod hun ofte selv midt i orkanens øje, også når det kom til at modtage chikane og trusler:

- Når jeg læser Annis historie, er det fuldt på højde med de ting, jeg oplevede dengang. Men her er der tale om uskyldige medarbejdere, der passer deres arbejde, mens vi andre mere eller mindre selv valgte at stå midt i det, fortæller hun. For den radikale rets- og miljøordfører er chikanen og sabotagen mod Molslaboratoriet ikke blot udtryk for en lokal konflikt. Det er en større, principiel sag, som skal løftes op:

- For medarbejderne skal det være trygt at gå på arbejde ligesom, at vi som samfund ikke skal tolerere sabotage og civil ulydighed mod forskningen og naturforvaltningen. Derfor er det her ikke bare en lokal konflikt, man kan løse med venstre hånd, men noget principielt, og her er det politiets opgave at sikre fred, siger Zenia Stampe.

Situationen kan eskalere

Zenia Stampe frygter, at konflikten og problemerne kan eskalere, hvis der ikke bliver sat ind i tide, især fordi der er 15 naturnationalparker på vej. Her er det tanken, at dyrene - ligesom på Molslaboratoriet - ikke skal fodres, mens skal græsse frit og fremme biodiversiteten.


Radikale Venstres rets- og miljøordfører, Zenia Stampe vil have justitsministeren til at redegøre for, hvordan Østjyllands Politi vil håndtere chikanen mod medarbejderne i Molslaboratoriet. Foto: Marie Hald

- Får vi ikke sat ind i tide, risikerer vi, at problemet bliver femtendoblet, når naturnationalparkerne kommer. Derfor er det vigtigt, at vi ikke accepterer lovbrud og først griber ind bagefter, betoner hun.

Hvad politiet konkret skal foretage sig på Molslaboratoriet, vil hun dog ikke blande sig i:

- Mit spørgsmål til justitsministeren er i det hele taget en invitation til at lægge værktøjerne frem og fra politiets side høre, hvad man tænker om situationen, og om der er nogle særlige initiativer på vej til at sikre, at det er sikkert at gå på arbejde, siger Zenia Stampe.

Justitsminister Peter Hummelgaard har endnu ikke besvaret Zenia Stampes krav om en redegørelse, som hun har stillet skriftligt i Folketingets Retsudvalg den 24. maj.

Rewilding Mols 

På Molslaboratoriet, der ligger i landsbyen Femmøller lidt udenfor Ebeltoft, græsser vilde heste og kvæg frit på 120 hektar jord. At dyrenes liv er så naturligt som muligt, er kernen i forskningsprojektet Rewilding Mols. Formålet er at skabe en så varieret natur som muligt, hvor dyrene bidrager til at holde de hurtigt voksende græsser nede og dermed give plads til andre blomster, urter og insekter.

Vreden imod projektet består i, at dyreaktivisterne mener, at dyrene sulter, og at Molslaboratoriet overtræder dyreværnsloven. Både politiet og Fødevarestyrelsen har jævnligt kontrolleret forholdene. Med undtagelse af en bøde for et løst GPS-halsbånd på en hest har 18 anmeldte og uanmeldte besøg ikke mundet ud i yderligere anmærkninger.
 
I alt græsser der 13 kvæg og 24 heste på Molslaboratoriets areal. Rewilding Mols blev søsat i 2016, men dyreaktivisternes aktive modstand mod projektet startede først i 2021. Udefrakommende fodring af dyrene betragtes som sabotage og hærværk, fordi fodringen er ulovlig, da den forstyrrer dyrenes og hele projektets naturlige processer.