Signe Boisen

HK'er Signe Boisen fra VIA Silkeborg er positiv over for forsøget med 4-dagesugen og er spændt på, om det kan gøre noget godt for hendes opgaveløsning og livskvalitet. Foto: Pelle Lindegaard Bügel. 

Arbejd 50 minutter mere om dagen og få en fridag hver anden uge.

Du kan også tage 35 minutter mere på pinden og holde en fridag hver tredje uge.

Tag en fridag hver fjerde uge og bliv 24 minutter længere.

Eller hvad med en ugentlig fridag for 1 time og 50 minutters mere om dagen?

1. maj i år slog uddannelsesinstitution VIA, der udbyder uddannelser indenfor de store velfærdsfag, ruden ind til en 4-dages arbejdsuge. Under etiketten ’Projekt fleksibilitet’ har VIA givet 4 tværgående afdelinger mulighed for at afprøve flere varianter af en 4-dagesuge. Dog uden at nedsætte arbejdstiden med fuld lønkompensation. Det er nemlig ikke muligt i staten.

Ifølge HK Statbladets oplysninger er forsøg i denne skala det første af sin slags i staten. Projektet løber til og med oktober i år, og 337 medarbejdere fra 8 campusser i Region Midtjylland, kan deltage. VIA kender ikke det præcise antal deltagere, men ifølge en intern undersøgelse, er der vished for, at der i hvert fald er omkring 100 medarbejdere med i pilotprojektet.

HK’er: Fridag skal gå til ’mig-tid’

27-årige Signe Boisen er blandt de stats-HK’ere på VIA, der er med i forsøget. Til dagligt er hun ansat ved studieservice hos VIA i Silkeborg. Her tager hun sig af eksamensplanlægning, administration af valgfag og specialpædagogisk støtte på læreruddannelsen. Hun har været 4½ år på VIA, hvor hun også var elev.

Signe har i første omgang valgt at arbejde 50 minutter mere om dagen. Det giver en fridag hver anden uge. Den er for Signe lig med ’mig-tid’:

- Fridagen er forbeholdt mig og ikke til, at jeg skal noget bestemt, som når man flekser for at få ordnet noget praktisk. Den er til mig, hvor jeg skal gøre noget godt for mig selv. Hidtil har jeg lavet god morgenmad, taget i fitness, mens der ikke er andre, og gået ture, fortæller hun.

’Kan jeg nu også holde fri?’

Halvanden måned inde i forsøget er Signe glad for de nye rammer i sit arbejdsliv:

- Jeg er positiv over, at det bliver prøvet af. Jeg vil se, om det kan gøre noget godt for mig, mine opgaver og livskvalitet. Indtil videre har jeg kun godt at sige, og jeg kunne sagtens se ordningen fungere permanent.

Signe går ud af en dør

VIA er en professionshøjskole med 2.100 ansatte, der uddanner alt fra lærere, sygeplejersker, pædagoger, administrationsbachelorer til fysioterapeuter og bygningskonstruktører. Foto: Pelle Lindegaard Bügel.

På længere sigt tror hun, at ordningen kan give hende mere overskud:

- Jeg mærker en bedre balance mellem arbejde og fritid. Før følte jeg mig bundet. Feriedagene bruges ofte ved jul, påske og sommer, og så er der ikke mere at gøre med. Nu har jeg mere frihed, og kan tage til Sønderjylland og hente mine niecer fra skole og være sammen med dem.

Signe finder primært de 50 minutter ved at møde tidligere. Her er mere ro til opgaverne og til at komme i bund med mailindbakken, der godt kan bugne ovenpå fridagen:

- Det skal man koordinere og forberede sig ud af. Jeg mærker god opbakning fra kollegerne - også dem, der ikke er med i forsøget - samt fra min chef, som er god til at spørge ind til os. Første gang tænkte jeg, om jeg nu også kunne holde fri? Hvad ville jeg komme tilbage til, spørger hun retorisk.

- Det kan godt bekymre mig. Det er gået fint indtil videre, og det kræver, at man arbejder mere intenst for at rette op, ligesom det er en tilvænning at give sig selv lov til at holde fri, fortæller hun.

HR-chef: Vi skal være en attraktiv arbejdsplads

For VIA er den nye forsøgsordning en del af uddannelsesinstitutionens tanker om at være en attraktiv arbejdsplads, der følger med tiden og kan tiltrække og fastholde fremtidens arbejdskraft. Her er et af nøgleordene fleksibilitet, siger HR-chef Gertrud Lindberg Tefre:

- Der er kamp om de gode medarbejdere, og vi vil gerne være attraktive i forhold til at tiltrække og fastholde. Det handler om at følge med tiden, for vi ser en stigende tendens til, at medarbejdere ønsker sig mere fleksibilitet i arbejdslivet, siger hun.

Gertrud Lindberg

Om udfaldet af forsøget med 4-dagesuge siger HR-chef på VIA, Gertrud Lindberg: - Det er for tidligt at sige lige nu. Vi er tidligt inde i forløbet, og før noget bliver fast, skal det evalueres grundigt. Foto: Inge Lynggaard Hansen/VIA.

- For 20-30 år siden skrev man stolt i stillingsopslaget, at arbejdspladsen havde flekstid. I dag antager man, at det er en selvfølge. Det er især noget, der er kommet i kølvandet på corona, der sparkede døren til hjemmearbejde ind.

4-dagesuge er ikke målet i sig selv

Gertrud Lindberg Tefre er chef for 25 medarbejdere i VIA’s HR-afdeling. Hun deltager selv i pilotprojektet og holder fri hver anden eller tredje fredag. Målet er i sig selv ikke, at der skal være 4-dagesuge, men at give mere fleksibilitet:

- Der kan være stor forskel på, hvad fleksibilitet er for den enkelte medarbejder. Med den nuværende flekstidsaftale havde jeg nok sagt nej til, at man fast kunne holde en fridag hver anden eller tredje uge, for det ligger udenfor intentionen. Med forsøget kan man lettere planlægge sine fridage, og dermed får fleksibiliteten mere tyngde, siger hun.

Målet med at skrue op for fleksibiliteten er også at skrue ned for dårlig samvittighed:

- Vi vil gøre det legitimt at holde en fridag hver anden uge, tredje, fjerde eller sågar hver uge. Tidligere kunne man godt holde en fridag gennem opsparet fleks. Nu kan man lægge fridagen mere fast i kalenderen og slippe for dårlig samvittighed, som ofte er forbundet med at flekse sig til en fridag, fortæller hun.

- Det er gået overraskende nemt

At holde sin fridag skal i praksis koordineres med nærmeste leder og afdelingen i forhold til de konkrete arbejdsopgaver. Eksempelvis skal HK’erne i studieservice være tilgængelige for de studerende, hvorfor de ikke kan holde fri samtidigt. Ifølge HR-chef Gertrud Lindberg er koordineringen af 4-dagesugen i pilotafdelingerne gået som smurt:

- Jeg har ikke hørt, at det skulle give udfordringer, men at de finder ud af det lokalt. Det var den melding, jeg fik forleden fra et møde med lederne for de afdelinger, der er en del af forsøget. Så jeg kan helt ærligt sige, at det er gået overraskende nemt, siger hun.

Fagforeningen: Frivillig fleksibilitet er fedt

Forsøget med at give de ansatte hos VIA University mulighed for at indrette deres arbejdstid mere fleksibelt falder i god jord hos Christian Esgaard Christensen. Han er chef for forhandling, arbejdsmiljø og uddannelse i HK Stat.

Christian Esgaard Christensen

Christian Esgaard Christensen, chef for forhandling, arbejdsmiljø og uddannelse i HK Stat, er positiv over for fleksible arbejdstidsordninger eksempelvis som den, VIA har indført forsøg med. Foto: Mikkel Østergaard.

- Der er stort politisk fokus på at øge udbuddet af arbejdskraft. At tilbyde gode og fleksible arbejdsvilkår er et helt centralt konkurrenceparameter for arbejdspladserne, når de skal fastholde og rekruttere medarbejdere, siger Christian Esgaard Christensen.

LÆS OGSÅ4-dagesuge er godt, hvis rammerne er de rigtige

Som inspiration til tillidsrepræsentanter og andre, som måske gerne vil i gang med forsøg som det på VIA University lister han 4 punkter op. De er vigtige at have fokus på, når man skruer aftaler om forsøg med fx 4-dagesuge sammen, siger han:

  • Ordningen skal være frivillig
  • Tillidsrepræsentanter og medarbejdere skal inddrages
  • Fleksibel indretning af arbejdstiden skal lægges tilrette med udgangspunkt i medarbejdernes individuelle ønsker og behov
  • Forsøg eller ordninger skal evalueres

 

TR’eren: Vigtigt med flere modeller og indflydelse

TR for HK’erne i HR og medlem af VIA’s områdeudvalg, Dorte Ledda, synes indtil videre godt om forsøget. I processen op til, at de nye tanker skulle rulles ud, havde hun som TR nogle opmærksomhedspunkter. - Det var vigtigt for os, at der var flere modeller at vælge imellem, fordi det er forskelligt fra medarbejder til medarbejder, hvad der passer. Det var også vigtigt medarbejderne har indflydelse på, hvilken dag på ugen, de vil holde fri. Dorte Ledda oplevet, at medarbejderne har taget begreber som fordybelsestid og 32-5-varianten med ind i projektet i et forsøg på at tilrettelægge arbejdsopgaverne bedre i forhold til at kunne holde sin fridag. Begge dele er medarbejderne blevet introduceret for, inden projektets start. 32-5- betyder i praksis, at 32 timer lægges på arbejdspladsen, mens de sidste 5 kan afvikles på andre tidspunkter. Hun er også opmærksom på de tilbagemeldinger og spørgsmål, der kan komme undervejs:
- Vi er opmærksomme på, om der følger for mange regler med, for så bliver det for ufleksibelt. Kan man eksempelvis stadig have 2 hjemmearbejdsdage og 1 en fridag i samme uge? Det er ikke helt afklaret endnu, men her er det vigtigt at se på tilbagemeldingerne.

 

HK’eren: Mere legalt at sige nej til møder

Jesper Simonsen Frimer, 51, løn- og personalekonsulent, VIA Campus Viborg. Løn- og personalekonsulent i VIA’s HR-afdeling i Viborg, Jesper Simonsen Frimer, har også meldt sig til forsøget med en 4-dages arbejdsuge. På linje med Signe Boisen har han også valgt de 50 minutter mere mod en fridag hver anden uge. Fridagen, vil han konsekvent holde hver anden fredag. Derfor har den 51-årige HK’er kun prøvet afprøvet fridagen én gang på grund af Kristi Himmelfart og den sidste tilbageværende store bededag som helligdag. Selve hans formål med at deltage er flere forlængede weekender:
- Jeg er glad for den gode flekstidsaftale, vi har i forvejen, og jeg kunne måske godt aftale med min chef, at jeg fleksede mig til en fridag hver anden uge. Nu er det blot sat mere i system og føles mere legalt.
- Ja, det lyder forkert at sige, men det gør det nemmere at sige nej til møder på de dage, fordi jeg har fast fri den dag, og at det ikke er, fordi jeg flekser til fordel for andre gøremål, fortæller Jesper Simonsen Frimer. 

 

Fakta om forsøget

I alt har 337 medarbejdere mulighed for at være med. Heraf har 232 deltagere svaret på, hvorfor de er med eller står udenfor. Ud af dem siger 87 medarbejdere og ledere, at de deltager i forsøget.
  • 2 ud af 3 deltagere peger på øget fleksibilitet som årsag. 80 procent begrunder deres deltagelse med bedre restitution, øget mentalt overskud og bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv som de væsentligste årsager til at prøve forsøget af.
  • Af de 145, der umiddelbart ikke deltager, svarer lidt over halvdelen, at de i forvejen har nok fleksibilitet. Lidt under en tredjedel svarer, at de ikke deltager, fordi de ikke ønsker længere arbejdsdage.
  • Den mest populære model er en kombination af at holde fri hver anden, tredje eller fjerde uge. Det har næsten hver tredje deltager valgt.
  • Godt og vel 20 procent har valgt modellen, hvor de holder en fridag hver fjerde uge.
  • Blot 5 ud af 87 medarbejdere siger, de vil afprøve en reel 4-dages arbejdsuge, hvor samtlige timer placeres på 4 dage.
  • Esbjerg, Gentofte, Odsherred er nogle af de kommuner, der har afprøvet en 4-dages arbejdsuge. Hos sidstnævnte er ordningen gjort permanent. Til næste år skal dele af Københavns Kommune også forsøge sig med en 4-dages arbejdsuge.