Illustration Bob Katzenelson

Illustration: Bob Katzenelson

Det går den forkerte vej. Et velfærdssamfund med ordnede forhold som det danske skulle gerne kunne nedbringe antallet af arbejdsulykker på arbejdspladserne.

Men de seneste tal fra Arbejdstilsynet viser, at 43 blev dræbt ved arbejdsulykker i 2022 – det største antal dræbte i 14 år. Endnu mere udtalt er den stigende tendens for antal arbejdsulykker i Danmark. I 2022 blev der anmeldt 90.437 arbejdsulykker, hvilket er det højeste antal nogensinde – selv med fratrækning af covid-19-relaterede tilfælde.

LÆS OGSÅ: Nu kan statens arbejdspladser også få støtte til arbejdsmiljøet 

Det har fået politikerne på banen. Og forligskredsen bag indsatsen for et bedre arbejdsmiljø har nu sat en handlingsplan i søen for at få styr på de mange alvorlige ulykker.

Voldsom stigning for kontoransatte

På HK-området er der fokus på at gøre noget for de butiksansatte, men især tallene for ’kontoransatte’ skræmmer. Her er antallet af alvorlige arbejdsulykker – som defineres ved efterfølgende fravær på over tre uger – de seneste seks år på højde med dem, der gør sig gældende for ’opførelse og nedrivning af byggeri’ – og de to branchegrupper er kun overgået af ’døgninstitutioner og hjemmepleje’ på den kedelige førsteplads.

Stigningen i arbejdsulykker for kontoransatte fra 711 tilfælde i 2021 til 870 tilfælde i 2022 svarer til en årlig forøgelse på hele 22 procent. Det viser sig ifølge opgørelsen fra Arbejdstilsynet, at 26 procent af de alvorlige arbejdsulykker for de kontoransatte skyldes fald, glid og snublen.

LÆS OGSÅ: Snubleulykker – hvordan sker de, og hvordan forebygges de? 

- Det er virkelig tankevækkende, at de kontoransatte har lige så mange alvorlige arbejdsulykker som ansatte, der arbejder med nedrivning i byggeriet. Og så er det ekstremt bekymrende, at tallene for antal ulykker på kontorerne er steget så markant de seneste år. Det skal arbejdsgiverne og politikerne tage meget alvorligt, siger næstformanden i HK Stat, Ulla Moth-Lund Christensen.

Ny app er effektivt værktøj

Næstformanden opfordrer også til, at arbejdsmiljøgrupperne rundt på de enkelte arbejdspladser tjekker og gennemgår gangarealer, hensatte genstande, trappeforhold og organisering af arbejdet for at undgå især de fald eller glid, som forårsager de fleste ulykker. En ny måde at overvåge og sondere risikoen for ulykker på, er ved brug af en app fra Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø, NFA. Flere HK-medlemmer har allerede stiftet bekendtskab med den nye app.

LÆS OGSÅ: Den gratis app fra NFA gør sikkerhedsrunderinger nemmere 

- Vi bruger app’en fra NFA (Safety Observer 3.0, red.) mindst en gang om året til runderinger på hele arbejdspladsen. Det erstatter på en god og simpel måde de mange papirer og tabeller, vi altid har haft gang i, når vi fandt områder, hvor det fysiske arbejdsmiljø var udfordret og kunne ende med ulykker. Nu melder vi ind via app’en og et hurtigt pdf-dokument med både fotos og anmærkninger, siger Christian Rathtje-Trollberg, der er medlem af HK Stat og arbejdsmiljørepræsentant på Dansk Røde Kors’ asylcenter i Jelling.

”Arbejdsglæden ligger ikke i en frugtskål”

Han er også bekymret over det høje antal indberettede arbejdsulykker i Danmark, men prøver også at se det som et tegn på øget opmærksomhed omkring arbejdsmiljøet. Vi er blevet bedre til at indberette – og uden indberetninger kan arbejdspladserne og myndighederne ikke få et overblik, mener Christian Rathtje-Trollberg, der fungerer som jobcenterkonsulent for de asylsøgende. Han holder dog mere af jobbeskrivelsen ’arbejdsglædeambassadør’, som uofficielt er blevet tildelt ham af de andre ansatte og asylsøgerne på centeret i Jelling.

- Vi skal gerne være lige så raske klokken 16, når vi går fra arbejde som klokken 8, når vi møder ind. Derfor skal der altid tænkes i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Man skal fra både arbejdsgiverens og mellemlederens side gøre noget aktivt for at skabe en attraktiv arbejdsplads. Arbejdsglæden ligger altså ikke i en frugtskål, siger Christian Rathtje-Trollberg.