hk stats delegation og peter hummelgaard

Sats på princippet om rette kompetencer til rette opgaver, opfordrede HK Stats næstformand Ulla Moth-Lund Christensen (t.v.) justitsminister Peter Hummelgaard. På ministerens anden side er det Kate Kengen, formand for HK Danmarks Domstole, Susan Elling Ridderstrøm, ansat ved Kriminalforsorgen, og Thomas Lynge Madsen, analysechef i HK Stat.

- Må jeg ikke ha’ lov til at invitere jer ind på en kop kaffe, så vi kan løbe forslagene igennem?

Sådan lød invitationen fra justitsminister Peter Hummelgaard allerede på Folkemødet i juni 2023 til den arbejdsgruppe fra HK Stat, som står bag et omfattende katalog med forslag til at nedbringe domstolenes lange sagsbehandlingstider, afbøde presset på fængselsvæsenet og skabe et mere velfungerende politi og anklagemyndighed.

LÆS OGSÅ: Minister takker for katalog fuldt af forslag fra HK Stat

Tirsdag den 19. september blev så dagen for kaffeaftalen på ministerkontoret. De fremmødte fra HK Stat var næstformand Ulla Moth-Lund Christensen, formand for HK’erne ved domstolene Kate Kengen, medarbejder i Kriminalforsorgen Susan Elling Ridderstrøm og analysechef Thomas Lynge Madsen.

- Jeg opfordrede ministeren til at satse på princippet om rette kompetencer til rette opgaver. Vores medlemmer er en integreret del af straffesagskæden og dermed en central del af kerneopgaven på Justitsministeriets område, fortæller Ulla Moth-Lund Christensen om mødet med ministeren.

Næstformanden understregede over for ministeren, fortæller hun, at HK’erne ikke er ude på at overtage andre faggruppers kerneopgaver, men blot at udnytte deres faglighed, i stedet for at andre faggrupper bruger for meget tid på opgaver, som ikke har med deres faglighed at gøre.

- Når ministeriet arbejder videre med forslag og løsninger, så stiller HK Stat via vores medlemmer os til rådighed for at styrke processerne på tværs i den administrative del af straffesagskæde, siger hun.

Flere ideer allerede i brug

Formand for domstols-HK'erne Kate Kengen, som deltog i arbejdsgruppen bag kataloget, pointerer, at det indeholder en række meget konkrete og direkte anvendelige forslag.

- Domstolene har allerede kigget ned i vores katalog og har taget nogle af ideerne i brug, fortæller hun.

Også Susan Elling Ridderstrøm, som er ansat i Kriminalforsorgen, var med i arbejdsgruppen. For hende er der et klart formål med forslagene i kataloget:

- Det er vigtigt at give fængselsbetjentene bedre tid til kerneopgaven. De skal ikke beskæftige sig så meget med driftsopgaver i en tid, hvor der mangler betjente.

Foruden de to deltog formand for HK Politiet og Anklagemyndigheden Mathias Hvid Jakobsen i arbejdsgruppen, men han kunne ikke være til stede ved kaffemødet.

Ifølge HK Stats analysechef Thomas Lynge Madsen er der god grund til at være tilfreds:

- Godt møde! Det er mit klare indtryk, at ministeren er meget bevidst om det arbejde, HK’erne bidrager med i straffesagskæden og dermed blandt andet ved domstolene. Her afventer vi en ny flerårsaftale fra 2024. Regeringen har afsat pengene til den i sit forslag til finanslov. Hvis der er politisk vilje til det, kan flere af vores forslag i kataloget føres ud i livet ‘plug-and-play.’