- I de senere år har jobcentrene haft et større fokus på at samarbejde med virksomhederne, som de er blevet bedre til at hjælpe med at finde arbejdskraft. Det kvitterer virksomhederne for i vores rundspørge.

Sådan siger vicedirektør i Dansk Industri (DI), Steen Nielsen, til NB-Beskæftigelse. Rundspørgen, vicedirektøren henviser til, er DI’s årlige undersøgelse om lokal erhvervsvenlighed, som næsten 8.000 virksomheder har svaret på.

Virksomhedernes tilfredshed med deres kommune og med beskæftigelsesindsatsen er ifølge rundspørgen den højeste i de 14 år, DI har foretaget målingerne. Og virksomhederne er altså ifølge NB-Beskæftigelse især tilfredse med jobcentrenes indsats for at understøtte behovet for arbejdskraft.

Jobcentre leverer arbejdskraft

'Infrastruktur' har tidligere været den vigtigste parameter for virksomhederne. I de seneste to år har ’arbejdskraft’ imidlertid været virksomhedernes højest prioriterede kategori. Det skyldes ifølge Steen Nielsen, at arbejdskraft er virksomhedernes største udfordring.

- Vi kan se, at man mange steder har ansat flere virksomhedskonsulenter på jobcentrene, som har et godt kendskab til de lokale virksomheder, og det i det hele taget prioriteres højere. Det er rigtig positivt, siger DI’s vicedirektør til NB-Beskæftigelse.

Han tilføjer, at jobcentrene kan få flere borgere i virksomhedspraktik, der så efterfølgende kan føre til ansættelse.

Forskere anerkender jobindsatsen

Resultaterne fra DI’s nye rundspørge ligger på linje med en række andre aktørers vurdering af, hvordan den kommunale beskæftigelsesindsats i det store hele leverer varen, når det handler om at skabe værdi for borgere og virksomheder.

For eksempel har VIVE, Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd, i en stor analyse tidligere konkluderet, at jobcentrene er blevet stadig bedre til at give borgerne en aktiv beskæftigelsesindsats.

Også førende arbejdsmarkedseksperter giver jobcentrene rigtig gode karakterer, når det gælder understøttelsen af arbejdsmarkedspolitikken og Den Danske Model i det hele taget.

Artiklen er opdateret 20. september 2023